Aktualitātes

 • Aknīstes vidusskolas 1. – 4.klašu skolēnu ekskursija brīvlaikā (31.03.2015)
 • Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2014./15.m.g (30.03.2015)
 • Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2014/2015 (30.03.2015)
 • Paziņojums par kustamās mantas (automašīnas FORD TRANSIT) izsoli (30.03.2015)
 • Aicinājums skolēniem piedalīties vasaras nodarbinātības pasākumā (30.03.2015)
 • Aizvadīta teātru diena Aknīstes novadā (29.03.2015)
 • Izsole nomas tiesībām uz Aknīstes novada pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem (29.03.2015)
 • Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena (27.03.2015)
 • SIA "Aknīstes pakalpojumi" informē (27.03.2015)
 • Lieldienu pasākumi Aknīstes novadā (27.03.2015)
 • Aizvadīti represēto piemiņas pasākumi Aknīstes novadā (27.03.2015)
 • Pārdod īres tiesības dzīvokļiem (izīrē) Aknīstes novada Gārsenes pagasta Krauju ciemā (27.03.2015)
 • 24.aprīlī Aknīstes amatierteātra pirmizrāde (22.03.2015)
 • 3.arīlī P.Vanaģeļa kauss volejbolā (22.03.2015)
 • Aicinājums šķirot atkritumus (22.03.2015)
 • "Samsung Skola Nākotnei.Skolotājs 3.0" projekta aktivitātes Aknīstes vidusskolā (17.03.2015)
 • Zemnieku uzņēmēju balle (17.03.2015)
 • Pasaules Dabas fonda rīkotā kustība: Zemes stunda -28. martā (17.03.2015)
 • 8.aprīlī Jēkabpils rajona lauksaimnieku apvienības biedru kopsapulce (17.03.2015)
 • Pasākums „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" (16.03.2015)
 • Kino mēnesis 100 Latvijas novados (15.03.2015)
 • Aknīstes sieviešu vokālajam ansamblim „Viotonika” – 1.pakāpes diploms (11.03.2015)
 • 14.martā Asares k/n pasākums (10.03.2015)
 • 13.martā Gārsenes k/n zemnieku un uzņēmēju balle (10.03.2015)
 • Aizritējušas Aknīstes novada iestāžu sporta spēles (08.03.2015)
 • Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā (08.03.2015)
 • Sēļu linu dvieļu izstāde Aknīstes novadpētniecības muzejā (08.03.2015)
 • VAS "Latvijas Valsts ceļi" atbild uz iedzīvotāju jautājumu (06.03.2015)
 • Aknīstes katoļu draudzes informācija (04.03.2015)
 • Asares pagastā SIA „Siliņi” mācās gaļas liellopu audzētāji (02.03.2015)

  Latvijas Zaļais punkts
  Latvijas Reitingi