14.01.2011. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

14.01.2011. uzklausīšanas sanāksme par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

2011.gada 14.janvārī plkst.11-00 Aknīstes novada Gārsenes pagasta „Akācijas” Gārsenes pagasta pārvaldes telpā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi”  iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2011.gada 13.janvārim (kontaktpersona Ludmila Krivina, tel.67873193;  ludmila.krivina@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA „Gārsenes komunālie pakalpojumi” iesniegto tarifu projektu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: licences, tarifi/ ūdenssaimniecība /tarifi/ iesniegtie tarifu projekti.