Zinību diena Aknīstes novadā

Zinību diena Aknīstes novadā

Lai sakrātā saules gaisma
Man palīdz ik dienu, ik brīdi
No iesāktā nenovērsties
Un vienmēr teikt možu "labrīt!"

2019. gada 2.septembrī Aknīstes novadā bērniem  durvis vēra Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", Aknīstes vidusskola, Aknīstes bērnu un jauniešu centrs, Jēkabpils mākslas skolas filiāle un A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas filiāle.

Galerija