24. novembrī sporta spēļu turnīrs Gārsenē

24. novembrī sporta spēļu turnīrs Gārsenē