7. aprīlī P. Vanaģeļa kauss volejbolā Aknīstē

7. aprīlī P. Vanaģeļa kauss volejbolā Aknīstē