9. decembrī sporta turnīrs Gārsenē

9. decembrī sporta turnīrs Gārsenē