Aknīstes novada vēstis

Aknīstes novada Domes informatīvais izdevums «Aknīstes novada vēstis».

Iznāk vienu reizi mēnesī. Laikraksta mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu vietējā sabiedrībā, regulāri informējot iedzīvotājus par Domes lēmumiem un galvenajām norisēm Aknīstes novada dzīvē.

Es ceru, ka šis izdevums lasītājiem Aknīstes pilsētā, Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā palīdzēs veidot informētu viedokli par novadā notiekošo un kļūs par pašvaldības un sabiedrības kopējo tikšanās laukumu. Lai šis izdevums palīdzētu ikviena pagasta iedzīvotājam justies novadam piederīgam, aicinu visus aktīvi iesaistīties laikraksta «Aknīstes novada vēstis» radīšanā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, telef.26386407,

e-pasts: lasma.prande@inbox.l

 

2017.g. janvāris

 

2017.g. februāris

 

2017.g.marts

 

2017.g.aprīlis

 

2017.g.maijs

 

2017.g.jūnijs

 

2017.g.jūlijs

 

2017.g. augusts

 

2017.g.septembris 

 

2017.g.oktobris

 

2017.g.novembris

 

2017.g.decembris 

       

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi