» Sasniegumi konkursos un sportā 2011/2012

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā, konkursos, ārpusstundu aktivitātēs 2011/2012

Pasākums

Sasniegumi

Skolēni

klase

Skolotāji

Mammadaba meistarklase Meistaru diploms vides izglītības programmā "Izzini mežu" 2011/2012.    vides pulciņš Ilona Brakovska
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Egila Birznieka Jauno Ģeogrāfu skola Diploms par 2.vietu 10.klašu  grupā 2011/2012 sezonas kopvērtējumā Haralds Punculis 10. Aina Deksne 
Starptautiskais skolēnu radošo un pētniecisko drabu konkurss "Vēsture ap mums"   Haralds Punculis 10. Aija Voitiške
"Mammadaba " Meža olimpiāde  1.-9.klasēm Pateicība   4.,6.klase Ilona Brakovska
Egona Līva literārās prēmijas konkurss "Krasta ļaudis "  pateicība  Liene Radiņa  12.  Sandra Radiņa 
17.Starptautiskais bērnu mākslas konkurss "Manas tautas etnoloģiskais apģērbs un folklora" 1.vieta Līga Trukšāne 11. Eva Joča
Laikraksta "Brīvā Daugava" konkurss "Ineresējies par dzīvi un ceļo!" 2.vieta   10. Sandra Radiņa
Arvīda Velmes kausa izcīņa volejbolā 1.vieta
A.L. Mažeika, E.Mažeika,
A.L.Kokina,
S.Strika, A.Grigale,
L.Brakovska, M.Pontāga,
D.Melniece, R.Dombrovskis,
J.Striks, G.Davidāns,
R.Petroks, G.Rojevs,
M.Kuļijevs, E.Mihailovs,
R.Freimanis, S.Viguzovs
7.-10. Olita Treine
Konkurss "Adītie Laimas produktu iepakojumi" Dalība, balvas

Karīna Sorokina

Agnese Grigale

8. Janina Krasovska
Skolēnu un studentu radošo darbu konkurss "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986-1991)-Latvijas paaudžu mantojums" 

I pakāpe

III pakāpe

 

 

Pateicība

H.Punculis

R.Mažeika, Z.Romanovska

B.Romanovska

D.Sala, L.Buholce

10.

11.

10.

10., 11.

Aija Voitiške

IAC "Pilsoniskās līdzdalības: plānošana, rīcība, rezultāti" konference

Ziņojums "Aknīstes vidusskolas pieredze pilsoniskajā izglītībā"

apliecība

Linda Buholce

Dāvis Zaičenkovs

12.

6.

Aija Voitiške
Zvaigzne ABC erudīcijas konkurss "Zvaigžņu klase 2012" (noslēgums) 4.vieta   7. Olita Treine, Līga Mažeika
"Brīvā Daugava" konkursa 6.kārta  2.vieta   10. Sandra Radiņa
Pavasara kross  "Veselības takā" - komandai   lielo skolu grupā  2.vieta D.Melniece, A.Grigale, G.Rojevs, A.Kokins, S.Viguzovs 8.-9. Olita Treine
Pavasara kross "Veselības takā" - individuāli lielo skolu grupā 3.vieta Dagnija Melniece 8. Olita Treine
Starpnovadu galda tenisa sacensības (zēni) 1.vieta  J.Striks, R.Freimanis, R.Tīsis, R.Dombrovskis  7.-9. Olita Treine
Starpnovadu galda tenisa sacensības (meitenes) 1.vieta A.Grigale, L.Brakovska, E.Mažeika, S.Strika  7.-8.  Olita Treine
"Brīvā Daugava" konkursa 5.kārta  1.vieta   10. Sandra Radiņa
Deju kolektīvu skate

III pakāpe

C grupā

A.L.Mažeika,A.L.Kokina,
E.Mažeika,S.Strika,
M.Pontāga,D.Melniece,
L.Mežaraupe,B. Mažeika,I.A.Butkus,
A.Kokins,E. Mihailovs,
R.Petroks,A.Freimanis,
H.Punculis,
 E.Vētriņš,
P.Aparnieks
7.-11.klase Aivars Ielejs
Latgales reģiona skolēnu ZPD konkurss pateicība Liene Radiņa 12.klase Inga Elksne
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" Latgales reģionā II pakāpe
M.Pontāga, K.Sorokina,
A.Grigale, D.Melniece,
B.Mažeika, V.Sučevana,
K.Uzkurs, R.Dombrovskis,
E.Mihailovs, S.Goldberga,
D.Sala, H.Punculis,
S.Ūbele, L.Radiņa, L.Mežaraupe
10.-12.klase Sandra Radiņa
Zvaigzne ABC erudīcijas konkursa "Zvaigžņu klase"  3.kārta (kopvērtējumā) 3.vieta   7.klase Olita Treine, konsultante L.Mažeika
"Brīvā Daugava"  konkursa 4.kārta  1.vieta   10.klase Sandra Radiņa
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" I pakāpe (laureāti)
M.Pontāga, K.Sorokina,
A.Grigale, D.Melniece,
B.Mažeika, V.Sučevana, K.Uzkurs,
R.Dombrovskis, E.Mihailovs,
S.Goldberga, D.Sala,
H.Punculis, S.Ūbele,
L.Radiņa, L.Mežaraupe
10.-12.klase Sandra Radiņa
Skatuves runas konkursa I kārta Pateicība

Karlīna Pore

Kristiāna Papaurele

2.klase

3.klase

Daiga Ieleja

Iveta Strika

Skatuves runas konkursa I kārta III pakāpe

Kārlis Griška

Antra Minkeviča

Alise Līva Mažeika

4.klase

5.klase

7.klase 

Zoja Ļaščuka

Ruta Mežaraupe

Skatuves runas konkursa I kārta II pakāpe Katrīna Čeka 1.klase Elita Zariņa
Skatuves runas konkursa I kārta I pakāpe

Elgars Murāns

7.klase

Ruta Mežaraupe

O.Kalpaka 130.jubilejai veltītais literārās kaunrades konkurss

"Cīnītājs par Latvijas valsti-Oskars Kalpaks"

Diploms par veiksmīgu piedalīšanos

Dalība

A. Girgždis

V.Grauziņš, Z.Romanovska

11.klase Ruta Mežaraupe
LVVF un SK "Mustangs" rīkotās Jēkabpils atklātās sacensības virves vilkšanā telpās  2.vieta A. Girgždis 11.klase  
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 2000 g.dz. zēniem 3.vieta E.Eihmanis-Kamkins, M.Kostins, A.Freimanis, E.Papaurelis, A.Sorokins, H.Berkmanis. 4.-5. Olita Treine
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 1996/1997 g.dz. zēniem 2.vieta M.Kuļijevu, R.Freimanis, G.Davidāns, A.Kokins, G.Rojevs, J.Striks, R.Dombrovskis, E.Mihailovs, S.Viguzovs, D.Skrodis. 8.-9. Olita Treine
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 1996/1997 g.dz. meitenēm 1.vieta M.Pontāga, D.Strika, D.Melniece, A.Grigale, L.Brakovska, S.Birzāka 8.-9. Olita Treine
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 1998/1999 g.dz. meitenēm 1.vieta A.L.Kokina, A.L.Mažeika, E.Mažeika, S.Strika, A.Markūne, V.Ģeidāne 7. Olita Treine
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 1998/1999 g.dz. zēniem 2.vieta J.Zaičenkovs, E.Ivanovs, K.Eihmanis Kamkins, Ģ. Birzāks, I.A. Butkus, R.Mežaraups, Ē.Skrodis 6.-8. Olita Treine
Starpnovadu skolēnu sporta sacensības volejbolā 1992/1995 g.dz. jaunietēm 1.vieta L.Buholce, G.Sala, I.Siliņa, A.Stočka, L.K.Trukšāne, R.Buiķe, D.Mihailova, A.Vārna, A.Silaraupe 11.-12. Olita Treine
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas rīkotais literārais konkurss
"Veltai Tomai-100"
Atzinība Z.Romanovska, B.Romanovska, E.Girgžde, L.Mežaraupe, D.Sala, V.Grauziņš, L.Radiņa 9.-12. Ruta Mežaraupe, Sandra Radiņa
"Brīvā Daugava"  konkursa 3.kārta  1.vieta   10.klase Sandra Radiņa
"Lāses kauss"  2012 izcīņa volejbolā 2.vieta D.Skrodis, S.Viguzovs, E.Mihailovs, R.Dombrovskis, J.Striks, G.Rojevs, A.Kokins, G.Davidāns, R.Freimanis, M.Kuļijevs 5.-9. Olita Treine
"Lāses kauss" 2012  izcīņa volejbolā 2.vieta A.L.Kokina, S.Strika, A.Markūne, E.Mažeika, E.Mažeika, A.L.Mažeika, L.Brakovska, A.Grigale, D.Melniece 7.-8. Olita Treine
"Lāses kauss" 2012  izcīņa volejbolā 2.vieta

R.Petroks, E.Zariņš,K.Zariņš, A.Kuzma, A.Girgždis, S.Jasāns, H.Punculis, R.Mažeika

10.-12. Olita Treine

Konkurss "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986-1991)- Latvijas paaudžu mantojums" 1.kārta

I pakāpe

II pakāpe

III pakāpe

H.Punculis 

R.Mažeika, L.Buholce

B.Romanovska

 10.

11.-12.

10.

 Aija Voitiške

konsultante Olga Vabeļa

"Brīvā Daugava"  konkursa 2.kārta  1.vieta   10.klase   Sandra Radiņa
Zvaigzne ABC erudīcijas konkursa "Zvaigžņu klase"  2.kārta  3.vieta    7.klase     Olita Treine, konsultante L.Mažeika
CSDD konkurss "Gribu būt mobils" 2011/2012  Atzinība Komandas "Starteri"un "Aknīstieši" dalībnieki 6.klase  Ilona Brakovska 
Zemkopības ministrijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"2011  Atzinība   Vides draugu interešu grupa 4.,6.  Ilona Brakovska, Zoja Ļaščuka 
Rudens Kross starpnovadu skolām 

1.vieta- Zelta medaļa

2.vieta-Sudraba medaļa

R.Buiķe

D.Melniece

11.

8.

Olita  Treine
Rudens Kross starpnovadu skolām (1992./95.g.dz.) 2.vieta R.Buiķe, D.Mihailova, R.Mažeika, A.Girgždis  11.-12.  Olita Treine
 "Latvijas Avīzes" kauss 2011 un Latvijas skolēnu 65.spartakiādes  finālsacensības rudens krosā 1996./97.gada dzimušie) 2.vieta

D.Melniece, A.Grigale,

L.Brakovska

8. Olita  Treine
Ekoskolu programma Zaļais diploms   1-12.klašu skolēni

Ilona Brakovska, Sandra Radiņa, Aina Deksne, Elita Zariņa,  Daiga Ieleja, Zoja Ļaščuka,Iveta Strika

Radošo darbu konkurss „Annas Brigaders pasaku tēli zem zilās debesu velves” Diplomi, balvas 

Simona Franciska Jonāne, Eduards Papaurelis, Nikija Grāvele, Krišjānis Miglāns, Sandis Sorokins, Kristiāna Papaurele, Karlīna Pore, Elvis Jočis

1.-4. Elita Zariņa,  Daiga Ieleja, Zoja Ļaščuka,Iveta Strika
Skatuves runas konkurss "Zelta sietiņš" Dalība  K.Griška, A.L.Mažeika, L.Buholce 4., 7., 12. Z.Ļaščuka, S.Radiņa, R.Mežaraupe

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi