» Izglītība » Aknīstes vidusskola » Apbalvojumi skolotājiem

2018.gadā 

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Atzinības raksts : A.Ielejam


2016.gadā 

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Atzinības raksti : E.Zariņai , J.Krasovskai


2015.gadā 

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Atzinības raksti : I.Elksnei, M.Pērkonei


2014.gadā 

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Goda raksti : Z.Ļaščukai , D.Ielejai, O.Treinei


2013.gada novembrī

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības rakstus par ieguldījumu pasākumu ciklā "Mana Latvija 95":

  1. A.Ielejs
  2. S.Radiņa
  3. M.Pērkone
  4. R.Mežaraupe

 2013.gadā 

 LR Izglītības un Zinātnes ministrijas  Goda raksti : E.Miķēnai, A.Deksnei

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi