Aknīstes novada domes vēlēšanas

Aknīstes novada domes vēlēšanas 2017 

2017.gada 3.jūnijā pašvaldību vēlēšanās ievēlamais deputātu skaits Aknīstes novadā ir 9, ko ir noteikusi Centrālā vēlēšanu komisija š.g. 3.februārī Rīgā - lasīt vairāk

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti. Pašvaldību vēlēšanu kārtība noteikta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumāVēlētāju reģistra likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

Aknīstes novada vēlēšanu komisija

 

(apstiprināta 29.08.2013. domes sēdē, prot. Nr.13, 15.#)
 
Biruta Balule – priekšsēdētāja (tel.26190428)
Ināra Buiķe – sekretāre
Mārīte Nastaja
Sarmīte Buholce
Elga Miķēna
Gita Loča
Lāsma Prande 

Aknīstes novada vēlēšanu  komisija pieņems kandidātu sarakstus:
18.aprīlī – no plkst.15.00 līdz 17.00;
20.aprīlī – no plkst.8.00 līdz 12.00;
22.aprīlī – no plkst.9.00 līdz 12.00;
24.aprīlī – no plkst.10.00 līdz 18.00
vai vienoties par citu pieņemšanas laiku ar komisijas priekšsēdētāju B.Baluli (tel. 26190428) vai sekretāri I.Buiķi (t.22400834).
 

Aknīstes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

 

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. gada 24. aprīlim.  Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām.

 Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju:

tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
·       reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
·       ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
·       attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
·       kurš prot latviešu valodu;
·       kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
·       kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
·       kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
·       kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un instrukcijas, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
            Pieteikuma veidlapas var saņemt un līdz 2017.gada 10.aprīlim iesniegt Aknīstes novada pašvaldības kancelejā (1.kab.), Skolas ielā 7, Aknīstē. Pieteikuma veidlapa pieejama arī centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
 
 
 

 

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi