Aktualitātes » Jaunumi

Aptauja Aknīstes novada jauniešiem

Jaunatnes lietu konsultatīva komisija (JLKK) izstrādājusi un veiks Aknīstes novada jauniešu aptauju. Aptaujas mērķis-  plānot, kā organizēt darbu ar jauniešiem.
Latvijas Republikas likumdošanā noteikts, ka jaunieši ir personas  vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptauju veiks Aknīstes novada JLKK locekļi martā un  aprīlī.
Aptauja notiks visās novada izglītības iestādēs, kurās ir minētā vecuma jaunieši. Tās tiks izplatītas  arī elektroniski, lai aptvertu visu jauniešu  grupu. Aptaujas rezultāti tiks publicēti "Aknīstes Novada Vēstīs" un www.akniste.lv .
Kontaktpersona : Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas vadītāja : Evija Ķiķēna, tālrunis: 65266339,28349251, e-pasts: akn.bjc@inbox.lv  

Aptauja

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi