Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2017/2018

Latvijas televīzijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks"

 • Kārlim Griškam, 10.klase -1.kārtā 3.vieta 

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas organizētajā  Latgales reģiona 1.atklātajā valodu olimpiādē 10.-12.klasēm olimpiādē

 • Antrai Minkevičai, 11.klase -3.vieta 

 • Kārlim Griškam, 10.klase -pateicība

 • Kārlim Tvintiķim, 12.klase -pateicība

Paldies skolotājāmi Aijai Gasparovičai, Skaidrītei Medveckai


Aizkraukles novada vidusskolas organizētajā fizikas 1.posma olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta 

 • Dānielam Vilnim, 12.klase - 3.vieta

Paldies skolotājai Mirdzai Ukānei


 Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas organizētajā, Neretas novada matemātikas olimpiādē

 • Sandim Sorokinam, 7.klase -2.vieta 

 • Andim Zaičenkovam, 7.klase -3.vieta 

 • Agnetai Goldbergai, 6.klase -3.vieta 

 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 6.klase -atzinība

 • Agnim Jonānam, 5.klase -atzinība

 • Edvardam Meržvinskim, 6.klase -atzinība

Paldies skolotājām Inārai Lunģei un Inārai Vasiļjevai


R.Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursā (organizē R.Blaumaņa memoriālmuzejs "Braki")

 • Kārlim Griškam, 10.klase -veicināšanas  balva

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


 Latvijas skolu jaunatnes radošo un literāro darbu   konkursā par Gunāru Astru (organizē Daugavas Vanagi )

 • Kārlim Griškam, 10.klase -1.vieta un atzinība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


 Jēkabpils novadu apvienības 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta 

Paldies skolotājai Skaidrītei Medveckai


 Jēkabpils novadu apvienības 10.-12.klašu bioloģijas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta 

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


 Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, salas un Viesītes novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās Rudens Krosā

 • Aknīstes vidusskolas komandai 2002.-2003.g.dz-3.vieta
 • Aknīstes vidusskolas komandai 2006.-2007.g.dz-3.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Daugavpils novada kultūras pārvaldes skatuves runas konkursā "Zelta sietiņš"

 • Paulai Pudānei, 3.klase -pateicība par piedalīšanos

  Paldies skolotājai Elitai Zariņai


 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā "Toņi un Pustoņi"

 • Lienei Birzākai, 4.klase -pateicība par radošumu

 Paldies skolotājai Evai Jočai

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi