Aktualitātes » Jaunumi

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos 2013./14.m.g

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos 2013./14.m.g

Tautas deju kolektīvu skate novadu skolu skolēniem Viesītē

  • 2.-4.klašu kolektīvam - III pakāpe (piedalījās L.Tolkačova, E.A. Ivanova, A.Žubecka, P.E.Grauziņa, A.Goldberga, M.Besprozvannaja, R.Bobrovs, R.Čamāns, A.Puķāns, N.Grāvele, K.Čeka, L.Bārdule, A.Ķiķēns, K.H.Porietis, A.Zaičenkovs, B.Čakovs, T.Mežaraups), skolotājs A.Ielejs.
  • 9.-11.klašu kolektīvam- II pakāpe (piedalījās S.Strika, A.L.Mažeika, E.Mažeika, L.Mutule, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, G.Rojevs, A.I. Butkus, G.Davidāns, J.Ūbelis, R.Mežaraups, J.Striks, A.Goldbergs, R.Tīsis), skolotājs A.Ielejs.

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 2.kārta (reģions)

I pakāpe Martai Aniijai Mažeikai , 2.klase . Skolotāja Z.Ļaščuka.


 Vokālās mūzikas konkursā BALSIS 2.kārta (reģions)

III pakāpe . Dalībnieki S.Goldberga, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, A.Pakalns, I.A. Papaurele, H.Punculis, D.Sala, K.Sorokina, S.Strika, J. Ūbelis.

Skolotāja Sandra Radiņa.


Jēkabpils novada , Aknīstes , Viesītes, Salas un Krustpils novadu skolēnu vokālās mūzikas konkursā BALSIS 

I pakāpe . Dalībnieki S.Goldberga, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, A.Pakalns, I.A. Papaurele, H.Punculis, D.Sala, K.Sorokina, S.Strika, J. Ūbelis.

Skolotāja Sandra Radiņa.


 Jēkabpils novada , Aknīstes , Viesītes, Salas un Krustpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa I kārtā 

I pakāpe Martai Aniijai Mažeikai , 2.klase . Skolotāja Z.Ļaščuka.

II pakāpe Alisei  Jaudzemai, 1.klase. Skolotāja I.Strika.

Anetei Gobai, 3.klase. Skolotāja Elita Zariņa.

Karlīnai Porei , 4.klase. Skolotāja D.Ieleja.

Sabīnei Pavlovai 5.klase, Antrai Minkevičai 7.klase, Elgaram Murānam  un Alisei Līvai Mažeikai 9.klase. Arnim Kokinam  11.klase. Skolotāja R.Mežaraupe.

Dagnijai Melniecei 10.klase. Skolotāja S.Radiņa.

 

Aknīstes novada interaktīvā karte
   
Latvijas Zaļais punkts
Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri
Nodarbinātības valsts aģentūra
Zemgales plānošanas reģions
Latvijas Reitingi