Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

Aicinājums īpašniekiem sekot regulārai zāles pļaušanai

Sākoties siltajam laikam, īpaši aktuāls kļūst jautājums par sava īpašuma teritorijas sakopšanu un regulāru zāles pļaušanu.

Aknīstes novada pašvaldības policija aicina nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri pļaut zāli īpašuma esošajā teritorijā. Policija atgādina, ka ar zāles pļaušanu vienu reizi vasaras periodā ir nepietiekami. Zāli nepieciešams pļaut galvenokārt divu iemeslu dēļ – sakopta vide un ugunsdroša apkārtne.

Atbildība par augstāk minēto prasību neievērošana noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana, 2. daļā .Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

 

Rūpēsimies par savu īpašumu sakoptību!

                                  Aknīstes novada pašvaldības policijasinspektore Ija Ašaka