Aizvadīta pirmā mūzikas terapijas nodarbība.

Aizvadīta pirmā mūzikas terapijas nodarbība.

FOTOGALERIJA

Mūzikas terapija ir papildinošs terapijas veids, kas palīdz uzlabot cilvēka psihisko, fizisko un sociālo veselību; tā ir zinātnisks un radošs mūzikas elementu pielietojums terapijas procesā, kas balstīts psiholoģijā, medicīnā un mākslā.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā" (Nr. 9.2.4.2/16/I/055) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.