Aknīstes BJC informē

Aknīstes BJC informē

No 27.11.2020. izglītības procesa organizēšana notiek attālināti līdz minētā rīkojuma atcelšanai
Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā,
Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiālē un
Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiālē
(Aknīstes novada pašvaldības administrācijas rīkojums Nr.1.-4/20)