Izveidota Aknīstes novada iedzīvotāju ZĪMĒJUMU galerija “Attālums & Es & Tuvums”

Izveidota  Aknīstes novada iedzīvotāju ZĪMĒJUMU galerija “Attālums & Es & Tuvums”

https://www.youtube.com/watch?v=0FG1X65pWq0&feature=youtu.be

Aknīstes novada iedzīvotāju

ZĪMĒJUMU galerija

“Attālums & Es & Tuvums”.

1.Mērķis:

1.1.satuvināt Aknīstes novada iedzīvotājus caur radošo darbību vizuālajā mākslā;

1.2.pierādīt, ka attālums (izolācija) nav šķērslis krāsainām dzīves izjūtām;

1.3.veicināt novada iedzīvotāju vienotību, uzturēt radošo garu, dāvāt abpusēju prieku sagaidot Baltā galdauta svētkus.

2. Dalībnieki:

2.1.piedalās ikviens Aknīstes novada iedzīvotājs un Aknīstes novada izglītības iestāžu skolēns.

3. Darbu izstādīšana un termiņš

3.1. individuāli izlikt savus radošos darbus māju, dzīvokļu logos;

3.2. izglītības iestādes – Aknīstes vidusskola, PII “Bitīte”, Aknīstes BJC, Jēkabpils mākslas skolas Aknīstes filiāle izvieto iepriekš zīmētos darbus iestāžu, uzņēmumu logos;

3.3. zīmējumus logos izvieto no 27.aprīļa līdz 3. maijam, lai 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, mēs satuvinātos caur zīmējumiem, lai arī esam attālināti viens no otra.

4. Prasības darbam

4.1. zīmējuma temats nav ierobežots vārdos, tas ir katra individuālais krāsu lidojums un veltījums līdzcilvēkiem;

4.1. zīmējumu formāts nav noteikts, brīva improvizācija;

4.2. darbu tehniskais izpildījums –krāsains, radošs darbs;

Aicinām ikvienu Aknīstes novada iedzīvotāju un Aknīstes novada izglītības iestāžu skolēnu  iesaistīties šajā pasākumā no sirds, domājot par visu mūsu noskaņojumu, par labo gribu, par krāsaināku pasauli apkārt!

Aknīstes novada pašvaldība.