Aknīstes novada pašvaldība informē

Aknīstes novada pašvaldība informē

Aknīstes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.8/2019 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā” (19.06.2019.) 12.punktu- no 1.aprīļa līdz 1. maijam pavasara periodā un no 1. oktobra līdz 1. novembrim (izņemot, ja Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests ir izsludinājis uguns bīstamības periodu dabā) bioloģiskos atkritumus t. i. zāli, zarus, lapas, koku un krūmu atgriezumus nelielos daudzumos drīkst dedzināt, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.