Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem.

Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem.
Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu
aktivitāšu veikšanai. Konkursa mērķis ir veicināt Aknīstes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmēt sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošināt iedzīvotājus, biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas īstenot pašu radītu ideju.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2020.gada 16.marta līdz 17.aprīlim.
 NOLIKUMS  vai ar nolikumu var iepazīties  Aknīstes novada domes 1.kabinetā, Skolas ielā 7, kā arī Asares pagasta pārvaldes ēkā un Gārsenes pagasta pārvaldes ēkā.
Sīkāka informācija: zvanot pa tālruni 65237760, vai rakstot uz e-pastu liga.liduma@akniste.lv, vai vēršoties personīgi
Aknīstes novada domē, Skolas ielā 7, Aknīstē, 10.kab.