Aknīstes novadā piemin Komunistiskā genocīda upurus

Aknīstes novadā piemin Komunistiskā genocīda upurus

25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Aknīstes novada kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete un sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, pieminot latviešu tautas traģiskās vēstures lappuses un godinot novada un arī visas Latvijas represēto ļaužu piemiņu, nolika ziedus un iededza sveces piemiņas vietās pie Represēto akmens Aknīstē, Asarē un Gārsenē.