Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes, Asares un Gārsenes iecirkņos

Aknīstes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Aknīstes (7 locekļi), Asares (5 locekļi) un Gārsenes (7 locekļi) iecirkņos

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju:
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
· reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
· ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
· attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
· kurš prot latviešu valodu;
· kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
· kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
· kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
· kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums iesniedzams attiecīgai vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.
Pieteikumus līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst. 16.00iesniegt Aknīstes novada pašvaldības kancelejā (1.kab.), Skolas ielā 7, Aknīstē. Pieteikuma veidlapa pieejama arī centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
2019.gada 25.maijā, sestdienā, Latvijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas.