AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Asares bibliotēka

Asares bibliotēka

Asares pagasta bibliotēka

Mūsu adrese:
Vecmuiža,
Asare, Aknīstes nov., LV – 5210

Tālrunis uzziņām:
Tālrunis 652 29500
E - pasts: ninai@inbox.lv     

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un pagasta vēstures centru.

Bibliotēka atvērta:

no 8.00 – 16.30 (12.00 - 12.30) 

(pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās)

no 8.00 - 9.50 un 12.30 - 16.30 (otrdienās)

Ancenē Spodrās dz.   10.00-12.00 (otrdienās)

brīvdienas: sestdienas, svētdienasAsares pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, izglītības iestāde un zinību avots, kā arī sabiedrības informācijas centrs. Tajā jebkurš interesents var saņemt nepieciešamo informāciju , kā arī rast veldzi savai dvēselei.

Bibliotēka ir un būs vieta, kur interesanti pavadīt brīvo laiku gan lasot, gan izmantojot tehnoloģijas , gan piedaloties pasākumos.

Bibliotēka akreditēta 2018.gadā.

Ar 2013.gada janvāri uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana

Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu pēc grāmatām, izmantojam starpbibliotēku abonementu. Grāmatas tiek pasūtītas no Aknīstes novada bibliotēkām, Galvenās bibliotēkas, SBA un citu novadu bibliotēkām.

ASARES PAGASTA BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

Asares pagasta bibliotēkas LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Asares pagasta bibliotēkas attīstības plāns 2018. -2022.gadam

Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 2018.-2022. g.

Bibliotēkas izmantošana 2020.gads
Bibliotēkas krājums 6500
Lietotāju skaits 117
Apmeklējumu skaits 2006
Izsniegums 3700

Bibliotēkā darbojas:

  • Abonements,
  • bērnu literatūras istaba
  • interneta lasītava
  • novadpētniecības stūrītis

Asares pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2018.gada 1.ceturksnī

Asares pagasta bibliotēkas jaunieguvumi 2018.gada 2.ceturksnī