AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Gārsenes bibliotēka

Mūsu adrese:
"Labieši", Gārsenes pagasts,
Aknīstes novads

Tālrunis uzziņām:
Tālrunis 652 29641

E-pasts: garsenesbibl@inbox.lv

Bibliotēka atvērta:
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-12.00;12.30-17.00
Piektdien 8.00-12.00;12.30-14.30
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena.


 Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēkai ir noteiktas funkcijas dažādās dzīves sfērās, tādējādi tā ir kļuvusi par zināšanu ieguves, izklaides un atpūtas vietu pašvaldībā.

Bibliotēka ir akreditēta līdz 2023. gadam. Tai ir vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

Ar 2009. gada janvāri ir uzsākta lasītāju elektroniskā apkalpošana.

Bibliotēkā datortehnikas un interneta lietošana ir bez maksas. Maksas pakalpojumi: materiālu kopēšana un materiālu izdruka. Lai apmierinātu visus lasītāju pieprasījumus pēc grāmatām, tiek izmantots savas bibliotēkas , Aknīstes novada bibliotēku, Jēkabpils galvenās bibliotēkas , JGB Aktīvā depozitārija un LNB fondi.

Bibliotēkas izmantošana 2018. gads.
Bibliotēkas krājums 7025
Lietotāju skaits 193
Apmeklējumu skaits 3349
Izsniegums 6555


Bibliotēkā darbojas:

  • abonements,
  • lasītava
  • interneta lasītava