AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Aknīstes novads laiku lokos

Virtuālā enciklopēdija „Aknīstes novads laiku lokos”


Projekts "Aknīstes novads laiku lokos" iesniegts un atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2010” un to finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Mērķis: Sekmēt Zemgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, popularizēšanu un pieejamību skolēniem un citiem interesentiem.

Īstenošanas laikā no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011 gada 31. oktobrim plānots:

  1. Izveidot virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu;
  2. Izstrādāt metodisko materiālu (15 stundu plānus, metodiku un prezentācijas) standarta „Latvijas vēsture” tēmas „Novada vēsture” apguvei, izmantojot modernās tehnoloģijas. 

Projekts „Aknīstes novads laiku lokos” (turpinājums) iesniegts un atbalstīts Zemgales Plānošanas reģiona projektu konkursā „Zemgales kultūras programma 2012”, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Īstenošanas laikā no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013 gada 31. jūnijam plānots:

  1. Pilnveidot un papildināt virtuālo enciklopēdiju „Aknīstes novads laiku lokos” kā kultūrvēsturiskā mantojuma izziņas un popularizēšanas avotu.
  2. Noorganizēt divas ekspedīcijas ar skolēniem kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.
  3. Sagatavot videofilmu „Aknīstes novads laiku lokos”.

Projekta autores: Aija Voitiške – Aknīstes vidusskolas skolotāja, Edīte Pulere – novadpētniece.

Projekta finansētājs: