Aknīstes novads Sēlijas 8. kongresā Jaunjelgavā

Aknīstes novads Sēlijas 8. kongresā Jaunjelgavā

Fotogalerija

27. maijā Jaunjelgavas novada kultūras namā notika VIII Sēlijas kongress. Kongresa galvenā tēma bija Sēlijas ekonomikas izaugsme un virzība uz viedas teritorijas statusu.
Kongresa rezolūcijā tiks atkārtota prasība valdībai veidot atsevišķu Sēlijas plānošanas reģionu, kā arī pārtraukt centralizāciju izglītības un veselības jomās, kas pašreizējā veidolā apdraud vēsturiskās teritorijas pastāvēšanu un izaugsmes iespējas. Kongresu atklāja Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Tad sekoja Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja Jāņa Dimitrijeva uzruna. Kongresā ar īpašu uzrunu klātesošos sveica arī akadēmiķis Jānis Stradiņš.
Atsevišķā darba grupā kongresa laikā darbojās Sēlijas novadu apvienības jaunieši, nodibinot kopēju Sēlijas jauniešu padomi „SēJa”, kas turpmāk pārstāvēs reģiona jauniešu intereses Latvijas Jaunatnes padomē, citās sadarbības organizācijās un valsts institūcijās. Nosaukums veidots no divu vārdu pirmajām zilbēm- Sēlija un Jaunieši.
Par Sēlijas jauniešu padomes „SēJa” priekšsēdētāju ievēlēja Kārli Deikovski no Salas novada, vietniece –Laura Liepiņa no Viesītes novada.
No Aknīstes novada padomē darbosies Elīna Mažeika un Alise Līva Mažeika.
Kongresā ar referātu uzstājās Aknīstes vidusskolas 11.klases skolniece Gita Pērkone. Tā tēma- „Fotogrāfi Jēkabpilī un tās apkārtnē 20. gadsimta 1. pusē.”