Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.