Aknīstes vidusskolā no rudens ziediem veido "Latvju zīmes Latvijai”

Aknīstes vidusskolā no rudens ziediem  veido  "Latvju zīmes Latvijai”

Kuplis auga ozoliņš

Saules takas maliņā.

Tur saulīte jostu kāra

Ik rītiņu uzlēkdama.

19.09.2017. sākumskolas MK un EkOSKOLAS padome rīkoja pasākumu ”Latvju zīmes Latvijai”.

1. – 4. klašu skolēni no rudens veltēm veidoja dažādus ornamentus un pēc tam pastāstīja par to nozīmi un pielietojumu.

Šajā dienā skolēni vairāk uzzināja par ‘’Jumi”, „Krustiņu”, „Saulīti ’’ un „Skujiņu”.

FOTOGALERIJA (Foto: Līga Poriete)