Aknīstes vidusskolas skolēni iegūst 1.vietu PU konkursā

Aknīstes vidusskolas skolēni iegūst 1.vietu PU konkursā

2017.gada 10.martā Panākumu Universitātes nodarbībā Biznesa augstskola Turība jauniešiem bija sagatavojusi uzdevumu - 6 problēmsituācijas, kuras skolēniem vajadzēja atrisināt, izstrādājot savu biznesa ideju.

Par uzvarētājkomandu kļuva Aknīstes vidusskolas jaunieši, kuri piedāvāja risinājumu problēmsituācijai "Kā uzsākt savu biznesu bez starta kapitāla".

Paldies PU skolas koordinatoram, skolotājam Aivaram Ielejam.