Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos 2013./14.m.g

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos 2013./14.m.g

Tautas deju kolektīvu skate novadu skolu skolēniem Viesītē

  • 2.-4.klašu kolektīvam - III pakāpe (piedalījās L.Tolkačova, E.A. Ivanova, A.Žubecka, P.E.Grauziņa, A.Goldberga, M.Besprozvannaja, R.Bobrovs, R.Čamāns, A.Puķāns, N.Grāvele, K.Čeka, L.Bārdule, A.Ķiķēns, K.H.Porietis, A.Zaičenkovs, B.Čakovs, T.Mežaraups), skolotājs A.Ielejs.
  • 9.-11.klašu kolektīvam- II pakāpe (piedalījās S.Strika, A.L.Mažeika, E.Mažeika, L.Mutule, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, G.Rojevs, A.I. Butkus, G.Davidāns, J.Ūbelis, R.Mežaraups, J.Striks, A.Goldbergs, R.Tīsis), skolotājs A.Ielejs.

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 2.kārta (reģions)

I pakāpe Martai Aniijai Mažeikai , 2.klase . Skolotāja Z.Ļaščuka.


Vokālās mūzikas konkursā BALSIS 2.kārta (reģions)

III pakāpe . Dalībnieki S.Goldberga, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, A.Pakalns, I.A. Papaurele, H.Punculis, D.Sala, K.Sorokina, S.Strika, J. Ūbelis.

Skolotāja Sandra Radiņa.


Jēkabpils novada , Aknīstes , Viesītes, Salas un Krustpils novadu skolēnu vokālās mūzikas konkursā BALSIS

I pakāpe . Dalībnieki S.Goldberga, A.Grigale, D.Melniece, L.Mežaraupe, A.Pakalns, I.A. Papaurele, H.Punculis, D.Sala, K.Sorokina, S.Strika, J. Ūbelis.

Skolotāja Sandra Radiņa.


Jēkabpils novada , Aknīstes , Viesītes, Salas un Krustpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa I kārtā

I pakāpe Martai Aniijai Mažeikai , 2.klase . Skolotāja Z.Ļaščuka.

II pakāpe Alisei Jaudzemai, 1.klase. Skolotāja I.Strika.

Anetei Gobai, 3.klase. Skolotāja Elita Zariņa.

Karlīnai Porei , 4.klase. Skolotāja D.Ieleja.

Sabīnei Pavlovai 5.klase, Antrai Minkevičai 7.klase, Elgaram Murānam un Alisei Līvai Mažeikai 9.klase. Arnim Kokinam 11.klase. Skolotāja R.Mežaraupe.

Dagnijai Melniecei 10.klase. Skolotāja S.Radiņa.