Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2014/2015

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2014/2015

Jēkabpils pilsētas un novadu skolu Pavasara kross

 • 6.klases skolniece Līga Rimša -2.vieta

 • 11.klases skolniece Agnese Grigale- 2.vieta

skolotāja Olita Treine


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolu koru konkurss 1.kārta, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

 • 5.-9.klašu korim- II pakāpe

Skolotāja Inga Kraševska


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu sporta spēļu sacensības galda tenisā

2001.-2002.g.dz. skolēniem lielo skolu grupā

 • 6.klases skolniekam Jānim Žuravskim - 3.vieta
 • 7.klases skolniecei Elvitai Svikšai - 3.vieta
 • 7.klases skolniecei Vinetai Strumskai - 3.vieta
 • 7.klases skolniekam Edgaram Eihmanim-Kamkinam- 3.vieta

Skolotāja Olita Treine


Latvijas Nacionālās Bibliotēkas rīkotais jauno lasītāju konkurss Raiņa un Aspazijas gadā "Plašais apvārsnis 2015"

 • 1.klases skolniecei Kristai Elēnai Zariņai- paldies par veiksmīgo piedalīšanos 1.-4.klašu grupā

Skolotāja Daiga Ieleja


Aknīstes , Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu tautas deju kolektīvu atlases skate, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

 • 1.-2.klašu tautu deju kolektīvam- II pakāpe
 • 3.-4.klašu tautu deju kolektīvam- III pakāpe
 • 10.-12.klašu tautu deju kolektīvam- III pakāpe

Skolotājs Aivars Ielejs


Jēkabpils pilsētas un Salas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes un Viesītes novadu bibliotekāru metodiskās apvienības konkurss "Lasītprieks"

 • 7.klases skolniecei Ingunai Žigurei, Elīnai Bērziņai un Simonai Franciskai Jonānei- pateicība

Skolotāja Aina Deksne


”Lāses Kauss 2015” izcīņas finālsacensību KOPVĒRTĒJUMS , saite

 • 1995.-1998.g.dz jaunietēm - 14.vieta valstī
 • 1999.-2002.g.dz. meitenēm - 11.vieta valstī

Skolotāja Olita Treine


Latgales novada VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSA „BALSIS 2015” 2.kārta

 • Aknīstes vidusskolas 10.-12.klašu vokālajam ansamblim - pateicība

Skolotāja Sandra Radiņa


Latgales reģiona Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Jēkabpilī 2.kārta

 • 10.klases skolniecei Alisei Līvai Mažeikai - II pakāpe

Skolotāja Sandra Radiņa


"Lāses Kauss 2015" I posma izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā 1.grupas jauniešiem

 • Aknīstes vidusskolas komandai - 2.vieta , dalībnieki J.Striks, A.Kokins, J.Zaičenkovs, D.Skrodis, G.Davidāns, A.I. Butkus, A.Deksnis, G.Rojevs,M.Kuļijevs

Skolotāja Olita Treine


XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Aknīstes, Jēkabpils , Salas un Viesītes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate

 • 1. -2.klašu deju kolektīvs - II pakāpe

 • 3. -4.klašu deju kolektīvs - II pakāpe

 • 10. -12.klašu deju kolektīvs - II pakāpe

Skolotājs Aivars Ielejs


"Lāses Kauss 2015" I posma izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā 2.grupas jaunietēm

 • Aknīstes vidusskolas komandai - 1.vieta , dalībnieces E.Mažeika, A.L.Mažeika, S.Strika, A.L.Kokina, S.Birzāka, D,Melniece, L.Mežaraupe, A.Grigale

Skolotāja Olita Treine


PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" rīkotais literāro darbu konkurss, kas veltīts Valda tēlojuma "Staburaga bērni" 120. gadadienai

 • 10.klases skolniekam Elgaram Murānam- 1.vieta prozas kategorijā

 • 10.klases skolneicei Kaivai Caunītei - pateicība par ieguldījumu

 • 12.klases skolneicei Lienei Mežaraupei - pateicība par ieguldījumu

Skolotāja Sandra Radiņa


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā

 • 2003.g.dz. zēni un jaunāki lielo skolu grupā - T.Mežaraupam, K.Porei, A.Lesinskim, K.J. Tīsim, E.Jočim, A.Skrodim - 3.vieta

skolotāja Olita Treine


Vokālās mūzikas kunkurss "Balsis" 1.kārta - I pakāpe

 • Dalībnieces : Dagnija Melniece; Agnese Grigale; Solvita Birzāka;Liene Mežaraupe;Kaiva Caunīte;Eva Zinare;Karīna Sorokina; Iveta Agnese Papaurele;Gita Pērkone.

Skolotāja Sandra Radiņa


LabieDarbi.lv stāstu konkursā "Mans labais darbiņš"

4.klases skolēniem pateicība, piedalījās E.Bērziņa, K.Čeka, L.Bārdule, S.Sorokins, A.Ķiķēns, A.Goba, N.D. Kaders, N.Grāvele, K.H. Porietis

skolotāja Elita Zariņa


"Lāses Kauss 2015" I posma izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā 3.grupas zēniem

 • Aknīstes vidusskolas komandai - 2.vieta , dalībnieki A.Freimanis, E.Sinevičs, K.Tvintiķis, Ģ.Birzāks, A.Sorokins, Ē.Skrodis, R.Silaraups

Skolotāja Olita Treine


"Lāses Kauss 2015" I posma izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā 4.grupas meitenēm

 • Aknīstes vidusskolas komandai - 1.vieta , dalībnieces S.Ignatjeva, A.Ģeidāne, A.Mārāne, S.Davidāne, L. Dirda, V.Ģeidāne, I.Vēvere

Skolotāja Olita Treine


Jēkabpils, Aknīste, Viesītes, Salas un Krustpils novadu skolu skatuves runas konkursa I kārtā

 • 10. klases skolniecei Alisei Līvai Mažeikai - I pakāpe , skolotāja Sandra Radiņa

 • 6. klases skolniecei Sabīnei Pavlovai - II pakāpe, skolotāja Sarmīte Buholce

 • 5. klases skolniecei Loretai Krasauskai - II pakāpe, skolotāja Sandra Radiņa

 • 4. klases skolniecei Katrīnai Čekai- II pakāpe, skolotāja Elita Zariņa

 • 3. klases skolniecei Martai Annijai Mažeikai - II pakāpe, skolotāja Zoja Ļaščuka

 • 2. klases skolniecei Evelīnai Luīzei Miezānei - II pakāpe, skolotāja Iveta Strika

 • 1. klases skolniekam Robertam Radionovam- II pakāpe, skolotāja Daiga Ieleja

 


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā

 • 1999.-2000.g.dz. zēni lielo skolu grupā K.Tvintiķis,R.Silaraups, A.Freimanis, A.Sorokins, Ē.Skrodis, K.Eihmanis-Kamkins, E. Sinevičs, Ģ.Birzāks - 3.vieta

skolotāja Olita Treine


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā

 • 1999.-2000.g.dz. meitenes lielo skolu grupā S.Davidāne, A.Ģeidāne, A.Mārāne, V.Ģeidāne, S.Ignatjeva, L.Dirda - 1.vieta

skolotāja Olita Treine


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā

 • 1995.-1998.g.dz. jaunietes lielo skolu grupā A.L. Kokina, S. Strika, A.L. Mažeika, E. Mažeika, D. Melniece, A. Grigale, L. Mežaraupe, S. Birzāka - 1.vieta

skolotāja Olita Treine

 


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu skolēnu sporta spēļu sacensībās volejbolā

 • 1995.-1998.g.dz. jaunieši lielo skolu grupā A.I.Butkus, A.Kokins, G.Davidāns, J.Striks, J.Zaičenkovs, M.Kuļijevs, D.Skrodis - 2.vieta

skolotāja Olita Treine

 


Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa sadarbībā ar Sociālo un politisko pētījumu institūtu organizētās Novadu spēles 2014

 • 11.,12.klases komandai (L.Mežaraupe, J.Striks, A.Kokins, A.I.Butkus, D.Indāns, R.Kozāks)- 1.vieta

skolotāja Aija Voitiške


EU2015.LV projeks "Eiropas Savienības Padomes neformālās ministru sanāksmes simulācija"

 • 12.klases skolēns Mārcis Kuļijevs- apliecinājums par dalību

skolotāja Aija Voitiške


CSDD konkurss skolēniem „Gribu būt mobils!” 2014./2015. mācību gadā (Neklātienes kārtas rezultāti)

 • 7.klases komandai "Džokeri"- pateicība un CSDD balvas
 • 7.klases komandai "Too smart to be lazy"- dalība

skolotāja Aina Deksne


R.Blaumaņa literārās prēmijas 10.konkursā Ērgļos (Brakos)

 • 7.klases skolniece Elīna Bērziņa - atzinība par savdabīgu tēmas risinājumu

 • 10.klases skolnieks Elgars Murāns - atzinība par mērķtiecīgumu

 • 10.klases skolniece Gita Pērkone- pateicība

skolotāja Sandra Radiņa


Jēkabpils pilsētas un novadu skolu Rudens kross

 • 8.klases skolniece Santa Davidāne -2.vieta

 • 11.klases skolniece Agnese Grigale- 3.vieta

skolotāja Olita Treine

 


Skatuves runas konkursā "Zelta sietiņš 2014" Daugavpilī (Berķenelē)

 • 3.klases skolniece Marta Annija Mažeika - laureāts, skolotāja Zoja Ļaščuka

 • 11.klases skolneice Dagnija Melniece - pateicība, skolotāja Sandra Radiņa


Sēlijas VII kongress