Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2015/2016

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi konkursos, ārpusstundu un sporta pasākumos 2015/2016

Pavasara kross

 • 12.klases skolniecei Agnesei Grigalei - 1.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Juodupes ģimnāzijas konkursā "Ei, mēs esam talantīgi"

 • Ģitāristu ansamblim - atzinība

Dalībnieces: Laura Dirda, Antra Minkeviča, Inguna Žigure

Paldies skolotājai Ingai Krasevskai


Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (VISC) Latgales reģionālā kārta Jēkabpilī

 • 6.klases skolniecei Unai Mažorei- I pakāpe
 • 1.klases skolniecei Alisei Bautrei - II pakāpe
 • 11.klases skolniecei Alisei Līvai Mažeikai - II pakāpe

saite uz rezultātiem

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai un Elitai Zariņai


K.Valdemāra 190.jubilejas veltītajā literāro darbu konkursā

 • 11.klases skolniekam Elgaram Murānam - galvenā balva

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016" 2.kārta (Latgale)

 • 10.-12.klašu vokālajam ansamblim - 3. pakāpe

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Jēkabpils BJC un Jēkabpils novada IKP organizētais vokālās mūzikas

konkurss "Balsis 2016" 1.kārta

 • 10.-12.klašu vokālajam ansamblim - 1.pakāpe

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Jēkabpils novada IKP organizētā tautas deju kolektīvu skate

 • 2.-3.klašu tautas deju kolektīvam - 1.pakāpes diploms

Paldies skolotājam Aivaram Ielejam


"Lāses kauss 2016" izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā I posmā

 • 3.grupas zēniem - 2.vieta

Dalībnieki: A.Sorokins, K.Tvintiķis, E.Sinevičs, Ē.Skrodis, R.Silaraups, A.Freimanis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


"Lāses kauss 2016" izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā I posmā

 • 4.grupas meitenēm - 1.vieta

Dalībnieces: L.Dirda, A.Minkeviča, I.A. Papaurele, A.Mārāne, S.Davidāne, A.Ģeidāne

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Viesītes novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu Paula Stradiņa lasījumos

 • 11.klases skolniecei Gitai Pērkonei- pateicība
 • 11.klases skolniecei Solvitai Strikai- pateicība
 • 12.klases skolniekam Guntaram Rojevam -pateicība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


"Lāses kauss 2016" izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā I posmā

 • 1.grupas jauniešiem - 3.vieta

Dalībnieki: G.Rojevs, G.Davidāns, Ģ.Birzāks, A.I.Butkus, R,Freimanis, R.Mežaraups, J.Ūbelis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


"Lāses kauss 2016" izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā I posmā

 • 2.grupas jaunietēm - 1.vieta

Dalībnieces: S.Strika, A.Grigale, A.L.Kokina, E.Mažeika, D.Pecikonite, A.L.Mažeika, K.Caunīte

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Jēkabpils novada IKP organizētais skatuves runas konkurss

 • 6.klases skolniecei Unai Mažorei- Augstākā pakāpe
 • 1.klases skolniecei Alisei Bautrei - I pakāpe
 • 11.klases skolniecei Alisei Līvai Mažeikai- I pakāpe
 • 3.klases skolniecei Evelīnai Luīzei Miezānei - II pakāpe
 • 2.klases skolniecei Kristai Elēnai Zariņai - III pakāpe
 • 4.klases skolniecei Annijai Žubeckai -III pakāpe

Paldies skolotājām Elitai Zariņai, Daigai Ielejai, Ivetai Strikai, Zojai Ļaščukai, Sandrai Radiņai


Novadu apvienības skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (2000.-2001.g.dz. zēniem) - 2.vieta

Dalībnieki:A.Sorokins, R. Silaraups, E.Sinevičs, K.Tvintiķis, Ē.Skrodis, A.Freimanis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Novadu apvienības skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (2000.-2001.g.dz. meitenēm) - 1.vieta

Dalībnieces: I.A.Papaurele, S.Davidāne, A.Minkeviča, A.Mārāne, A.Ģeidāne, L.Dirda

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Novadu (Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadi) apvienības skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (2001.-2003.g.dz. zēniem) - 3.vieta

Dalībnieki: E. Jočis, L. Zaičenkovs, K.J.Tīsis, A. Skrodis,T. Mežaraups, I. Moldāns, A. Lesinskis,R.Bobrovs

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Sēļu kluba fotokonkurss " Pilskalnu sasaukšanās"

 • 11. klases skolniecei Gitai Pērkonei- pateicība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Zemkopības ministrijas konkurss "Mūsu mazais pārgājiens"

 • 1. klasei- pateicība
 • 2. klasei-pateicība

Paldies skolotājām Elitai Zariņai, Daigai Ielejai


Fotokonkurss "Tev mūžam dzīvot , Latvija!"

 • 11.klases skolniecei Gita Pērkone - laureāts

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Sēlijas novadu pašvaldību skolēnu sporta svētki Ilūkstē

 • Aknīstes komandais 2 km skrējiens - 1.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Rudens kross

 • 12.klases skolniece Agnese Grigale - 2.vieta
 • 12.klases skolniece Dagnija melniece- 3.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei