Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2014./15.m.g

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2014./15.m.g

Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) konkurss

 • 7.klases skolniecei Elīnai Bērziņa- atzinība
 • 8.klases skolniecei Antrai Minkevičai- atzinība
 • 9.klases skolniekam Kārlim Tvintiķim - atzinība

Skolotāja Sarmīte Buholce


Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas konkurss "Ieskaties dabā" 2.kārta

 • 8.klases skolniecei Antrai Minkevičai- 3.vieta

Skolotāja Elga Miķēna


Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības mājturības un tekstiltehnoloģiju olimpiāde

 • 7.klases skolniecei Ingunai Žigurei- 1.vieta
 • 8.klases skolniecei Laurai Dirdai- atzinība
 • 9.klases skolniecei Dagnijai Zavadskai- atzinība

Skolotāja Janina Krasovska


Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas konkursa " Pazīsti savu organismu"

 • 9.klases skolniecei Sintijai Prodniecei - atzinība

Skolotāja Elga Miķēna


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības angļu valodas konkurss 6.klasēm

 • 6.klases skolniekam Jānim Žuravskim - 1.vieta

skolotāja Inga Elksne


Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6.konference

 • 11.klases skolniecei Agnesei Grigalei- atzinība

skolotāja Inga Elksne

 • 11.klases skolniekam Gatim Davidānam - atzinība

skolotāja Mārīte Pērkone


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiāde

 • 5.klases skolniecei Loretai Krasauskai - 2.vieta
 • 9.klases skolniecei Sintijai Prodniecei - 3.vieta

skolotāja Eva Joča


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības ģeogrāfijas olimpiāde

 • 11.klases skolniekam Raineram Mežaraupam- atzinība

skolotāja Aina Deksne


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības sociālo zinību konkurss 4.klasēm

 • 4.klases skolniekam Sandim Sorokinam - 2.vieta

skolotāja Elita Zariņa


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības fizikas olimpiāde

 • 10.klases skolniekam Elgaram Murānam- atzinība

skolotājs Andris Miķēns


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm

 • 4.klases skolniekam Sandim Sorokinam - 2.vieta

skolotāja Elita Zariņa


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības matemātikas olimpiāde 4.klasēm

 • 4.klases skolniekam Andim Zaičenkovam - 2.vieta

skolotāja Elita Zariņa


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības matemātikas olimpiāde

 • 10.klases skolniekam Elgaram Murānam- atzinība

skolotāja Ināra Lunģe


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde

 • 11.klases skolniekam Raineram Mežaraupam- 3.vieta, izvirzīts VISC

skolotāja Sandra Radiņa


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības vēstures olimpiāde

 • 9.klases skolniecei Sintijai Prodniecei - atzinība

 

 • 9.klases skolniekam Kārlim Tvintiķim - atzinība

skolotāja Mārīte Pērkone


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības angļu valodas olimpiāde

 • 12.klases skolniekam Arnim Kokinam - atzinība, skolotāja Inga Elksne

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

 • 9.klases skolniecei Sintijai Prodniecei - atzinība

 • 12.klases skolniekam Jānim Strikam - atzinība, skolotāja Elga Miķēna