Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2015./16.m.g

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi mācību olimpiādēs 2015./16.m.g

Jēkabpils novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē

 • 6.klases skolniecei Loretai Krasauskai - 1.vieta
 • 10.klases skolniecei Sintijai Prodniecei - 2.vieta

Paldies skolotājai Evai Jočai


12. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "Gadalaiki-rudens"

 • 8.klases skolniecei Ingunai Žigurei - pateicība

Paldies skolotājai Janinai Krasovskai


Jēkabpils novadu apvienības dabaszinību konkursā 6.klasei

 • 6.klases skolniekam Aivaram Beļavskim -2.vieta

Paldies skolotājai Inetai Plocānei


Jēkabpils novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnoloģijas) olimpiādē

 • 8.klases skolniecei Ingunai Žigurei -atzinība
 • 6.klases skolniecei Unai Mažorei - 3.vieta
 • 5.klases skolniecei Laurai Bārdulei- 3.vieta
 • 5.klases skolniecei Nikijai Grāvelei- 2.vieta

Paldies skolotājai Janinai Krasovskai


Jēkabpils novadu apvienības mājturības un tehnoloģiju (kokapstrāde) olimpiādē

 • 8.klases skolniekam Reinim Prodniekam - atzinība

Paldies skolotājam Andrim Miķēnam


Jēkabpils novadu apvienības angļu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm

 • 8.klases skolniekam Kārlim Griškam - atzinība

Paldies skolotājai Līgai Mažeika


Zemgales reģionālajā 7.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

 • 11.klases skolniecei Gitai Pērkonei- 3.vieta
 • 11.klases skolniecei Alisei Līvai Mažeikai- 2.vieta
 • 12.klases skolniecei Dagnija Melniecei- 2.vieta

Visas 3 skolnieces izvirzītas uz Latvijas 40.skolēnu zinātnisko konferenci

Paldies skolotājām Mārītei Pērkonei, Sandrai Radiņai un Aijai Voitiškei

Rezultāti: http://www.zrkac.lv/…/skolenu_saraksts_zinatnu_cikli_gala2.…


Jēkabpils novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

 • 5.klases skolniekam Sandim Sorokinam - 1.vieta
 • 5.klases skolniekam Andim Zaičenkovam - atzinība

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


Jēkabpils novadu apvienības ķīmijas konkurss 9.klasēm

 • 9.klases skolniecei Antrai Minkevičai - atzinība

Paldies skolotājai Inesei Ziediņai


Jēkabpils novadu apvienības krievu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm

 • 9.klases skolniecei Antrai Minkevičai- atzinība

Paldies skolotājai Sarmītei Buholcei


Jēkabpils novadu apvienības latviešu valodas olimpiāde 5.klasēm

 • 5.klases skolniekam Sandim Sorokinam- 1.vieta

Paldies skolotājai Aijai Gasparovičai


Jēkabpils novadu apvienības matemātikas olimpiāde 4.klasēm

 • 4.klases skolniecei Paulai Emīlijai Grauziņai- atzinība

Paldies skolotājai Zojai Ļaščukai


Jēkabpils novadu apvienības matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm

 • 11.klases skolniekam Elgaram Murānam- 2.vieta, izvirzīts uz valsti

Paldies skolotājai Inarai Lunģei


Jēkabpils novadu apvienības vēstures olimpiāde 9.klasēm

 • 9.klases skolniecei Antrai Minkevičai- 3.vieta
 • 9.klases skolniecei Aivitai Mārānei - 3.vieta

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Jēkabpils novadu apvienības angļu valodas olimpiāde

 • 11.klases skolniecei Kaivai Caunītei - 2.vieta
 • 11.klases skolniecei Amandai Kokinai - atzinība

Paldies skolotājai Ingai Elksnei


Neretas novada matemātikas olimpiāde

 • 5.klases skolniekam Andim Zaičenkovam - 2.vieta
 • 5.klases skolniekam Sandim Sorokinam - 2.vieta

Paldies skolotājai Inārai Lunģei