Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi sporta sacensībās 2013./14.m.g

Aknīstes vidusskolas skolēnu panākumi sporta sacensībās 2013./14.m.g

Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu

  • sporta spēļu sacensībās galda tenisā 2000.-2001.g.dz. - 1.vieta

Dalībnieki: Alens Sorokins, Arvis Freimanis, Aivita Ģeidāne, Laura Dirda.

Skolotāja Olita Treine


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu Pavasara kross

  • 5.klases skolniecei Līgai Rimšai- 3.vieta (bronzas medaļa)
  • 9.klases skolniecei Agnesei Grigalei- 3.vieta (bronzas medaļa)

Skolotāja Olita Treine


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu

skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 2002.g.dzim. un jaunākiem zēniem - III vieta

Dalībnieki : A.Skrodis, J.Žuravskis, E.Jočis, J.K.Tīsis, T.Mežaraups, L.Ivanovs. Skolotāja O.Treine.


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu

skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 2000.-2001.g.dzim. meitenēm - I vieta

Dalībnieces : S.Davidāne, A.Ģeidāne, L.Dirda, S.Ignatjeva, I.Vēvere, I.A. Papaurele. Skolotāja O.Treine.


Lāses kauss 2014 - izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados

meiteņu grupā - I vieta

Dalībnieces : A.L.Mažeika, A. Ģeidāne, A.L. Kokina, S.Strika, E.Mažeika, S.Davidāne, L.Dirda. Skolotāja O.Treine.


Lāses kauss 2014 - izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados

zēnu grupā -III vieta

Dalībnieces : R. Silaraups, E.Ivanovs, Ģ.Birzāks, K.Eihmanis-Kamkins, A.Sorokins, Ē.Skrodis, K.Tvintiķis, A.Freimanis. Skolotāja O.Treine.


Lāses kauss 2014 - izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados

2.grupā jaunietēm - I vieta

Dalībnieces : E.Ģeidāne, D.Melniece, D.Sala, A.Grigale, L.Mežaraupe, S.Birzāka, D.Strika, B.Grode. Skolotāja O.Treine.


Lāses kauss 2014 - izcīņas sacensības skolu komandām volejbolā Jēkabpils pilsētā, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados

1.grupā jauniešiem - II vieta

Dalībnieki : R.Petroks, J.Striks, J.Zaičenkovs, G.Rojevs, D.Skrodis, M.Kuļijevs, A.Kokins, G.Davidāns. Skolotāja O.Treine.


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu

skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 1998.-99.g.dzim. meitenēm - I vieta

Dalībnieces : V.Ģeidāne, A.L. Kokina, A.Markūne, S.Strika, E.Mažeika, A.L.Mažeika. Skolotāja O.Treine.


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu

skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 1994.-97.g.dzim. jauniešiem - III vieta

Dalībnieki : R.Petroks, J.Striks, J.Zaičenkovs, G.Rojevs, A.Kokins, D.Skrodis, M.Kuļijevs, G.Davidāns. Skolotāja O.Treine.


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu

skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā 1994.-97.g.dzim. jaunietēm - I vieta

Dalībnieces : E.Ģeidāne, D.Melniece, D.Sala, A.Grigale, L.Mežaraupe, D.Strika, B.Grode. Skolotāja O.Treine.