Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2016/2017

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2016/2017

Jēkabpils pilsētas un starpnovadu Pavasara kross 2017

 • Dānielam Vilnim , 11.klase- 3.vieta ( bronza)

Paldies skolotājai Olitai Treinei


A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss "Pazīsti savu organismu" Daugavpils Universitātē

 • Kārlim Griškam, 9.klase- atzinība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Sēlijas novadu skolu kombinētā olimpiāde 1.-4.klašu skolēniem Viesītē

 • Esterei Urķei, 1.klase- atzinība
 • Danielam Matulēnam, 2.klase- atzinība
 • Paulai Pudānei,2.klase- atzinība
 • Kristam Kantānam, 3.klase- 2.vieta
 • Līgai Andersiņai, 3.klase-atzinība

Paldies skolotājām Guntai Ozoliņai, Elitai Zariņai, Daigai Ielejai


Jēkabpils novadu apvienības mājturības (kokapstrāde) olimpiāde 5.-9.klasēm

 • Sandim Sorokinam , 6.klase - atzinība

Paldies skolotājam Andrim Miķēnam


Jēkabpils novadu apvienības mājturības (tekstiltehnoloģiju) olimpiāde 5.-9.klasēm

 • Nikijai Grāvelei, 6.klase -1.vieta
 • Laurai Bārdulei, 6.klase- 2.vieta
 • Ingunai Žigurei, 9.klase- 1.vieta

Paldies skolotājai Janinai Krasovskai


Reģionālā skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa rezultāti Preiļos 04.04.2017

 • Paulai Pudānei 2.klase- I pakāpe
 • Martai Annijai Mažeikai, 5.klase- I pakāpe

Paldies skolotājām Elitai Zariņai un Sandrai Radiņai


Jēkabpils novadu apvienības dabaszinību konkurss 6.klasēm

 • Sandim Sorokinam, 6.klase -2.vieta
 • Andim Zaičenkovam, 6.klase- 3.vieta

Paldies skolotājai Ainai Deksnei


Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu"

 • Kārlim Griškam, 9.klase -2.vieta, izvirzīts uz A.Valtnera Latvijas skolēnu konkursu DU

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference Jelgavā

 • Elīnai Mažeikai, 12.klase - 3.vieta
 • Elgaram Murānam, 12.klase - atzinība

Rezultāti

Paldies skolotājām Elgai Miķēnai un Mārītei Pērkonei


Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadu skolu tautas deju kolektīvu skate

 • 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs - II pakāpe

Paldies skolotājam Aivaram Ielejam


Jēkabpils novadu apvienības 8.-9.klašu angļu valodas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 9.klase -2.vieta, izvirzīts uz reģionu

Paldies skolotājai Ingai Elksnei


Jēkabpils novadu apvienības 10.-12.klašu ģeogrāfija olimpiādē

 • Gitai Pērkonei, 12.klase -atzinība

Paldies skolotājai Ainai Deksnei


Volejbola sacensības lielo skolu grupā

 • 2005.g.dz. un jaunākiem zēniem - 2.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Jēkabpils novadu apvienības 5.-8.klašu matemātikas olimpiāde

 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 5.klase -atzinība

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


Skatuves runas konkurss, 1.kārta

 • Martai Annijai Mažeikai, 5.klase - I pakāpe, izvirzīta uz 2.kārtu reģionā
 • Evelīnai Luīzei Miezānei , 4.klase - II pakāpe
 • Kristai Elēnai Zariņai, 3.klase - III pakāpe
 • Alisei Bautrei , 2.klase - II pakāpe
 • Paulai Pudānei, 2.klase - II pakāpe, izvirzīta uz 2.kārtu reģionā
 • Esterei Urķei, 1.klase- III pakāpe

Paldies skolotājām Guntai Ozoliņai, Elitai Zariņai, Daigai Ielejai, Ivetai Strikai, Sandrai Radiņai


Volejbola sacensības "Lāses kauss 2017" 1.kārta

 • Jaunietēm ( 10.-12.klase) - 1.vieta, izvirzītas uz finālu
 • Meitenēm (7.-9.klase) - 3.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Konkurss vizuālāja mākslā "Mēs-Sēlijas bērni"( Juodupes ģimnāzija)

 • Arvim Ķiķēnam, 1.klase- 1.vieta
 • Līgai Andersiņai, 3.klase- 2.vieta
 • Livetai Krasauskai, 3.klase- 3.vieta
 • Elvim Jočim, 7.klase- 1.vieta
 • Ramonai Petenko, 7.klase- 2.vieta
 • Agnijai Sorokinai, 5.klase- 3.vieta

Paldies skolotājām Guntai Ozoliņai, Daigai Ielejai, Evai Jočai


Jēkabpils novadu apvienības ķīmijas olimpiāde

 • Dānielam Vilnim, 11.klase -atzinība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils novadu apvienības 5.klases latviešu valodas olimpiāde

 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 5.klase- atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" 1.kārta

 • Vidusskolas meiteņu ansamblim - II pakāpe

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Jēkabpils novadu apvienības 4.klases sociālo zinību konkurss

 • Sandijam Upminam, 4.klase- atzinība

Paldies skolotājai Ivetai Strikai


Jēkabpils novadu apvienības 4.klases matemātikas olimpiāde

 • Agnim Jonānam, 4.klase- atzinība

Paldies skolotājai Ivetai Strikai


Jēkabpils novadu apvienības matemātikas olimpiāde

 • Reinim Prodniekam, 9.klase- 3.vieta
 • Elgaram Murānam, 12.klase- atzinība

Paldies skolotājām Inārai Vasiļjeva un Inārai Lunģei


Jēkabpils novadu apvienības fizikas olimpiāde

 • Dānielam Vilnim, 11.klase- 3.vieta

Paldies skolotājai Mirdzai Ukānei


Jēkabpils novadu apvienības vēstures olimpiāde

 • Kārlim Griškam , 9.klase- 2.vieta , izvirzīts uz valsti

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


R. Blaumaņa literārās prēmijas 12.konkurss

 • Elgaram Murānam, 12.klase - atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

 • Kārlim Griškam, 9. klase- atzinība
 • Edijam Ņērbulim, 10. klase- 2.vieta

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Neretas novada matemātikas olimpiāde 5.-9.klasēm

 • Agnetai Golbergai, 5.klase - 3.vieta

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


EKA un Alberta koledžas rīkotā angļu valodas olimpiāde "English GURU 2016"

 • Kaivai Caunītei, 12.klase - 2.vieta

Paldies skolotājai Ingai Elksnei