Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2017/2018

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2017/2018

AS "Latvijas meži" Mammadaba meistarklasēs

 • 1.klasei- Meistaru diploms
 • 2.klasei - Mācekļu diploms
 • 3.klasei - Meistaru diploms
 • 4.klasei - Meistaru diploms

Paldies skolotājām Ivetai Strikai, Guntai Ozoliņai, Elitai Zariņai , Daigai Ielejai


Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā "Mūsu mazais pārgājiens 2017"

 • 3.klases skolēniem - pateicība

Paldies skolotājai Elitai Zariņai


ES un LAD skolu programmas "Piens un augļi skolai" konkursā

 • 3.klases skolēniem - pateicība
 • 4.klases skolēniem - pateicība

Paldies skolotājām Elitai Zariņai un Daigai Ielejai


Mana Aptieka zīmējumu konkursā "Uzzīmē apsveikumu māmiņai!"

 • Diploms par piedalīšanos 3.klases skolēniem: L.Porietei, M.Mališevai, G.Grigorjevam,P.Pudānei, O.Paramonovam, D.Matulēnam,E.Jurgevičai, A.Bautrei,A.M.Sidorenkovai.
 • Diploms par piedalīšanos 4.klases skolēniem: Ģ.Brakovskim, K.Trušelei, S.Minkevičai, A.Andžānam, B.M. Berkmanei,K.Ruskai, L.Krasauskai, A.Šamotai, T.Mārānam, K.E.Zariņai. L.Birzākai,K.Kantānam, H.Kaderei

Paldies skolotājām Elitai Zariņai un Daigai Ielejai


Latvijas atklātajā datorikas olimpiādes LADO 1.kārtā

 • Sandis Sorokins, 7.klase- finālists, uzaicināts uz 2.kārtu (valsti)

Paldies skolotājai Līga Mažeikai


Latvijas valsts 100gadei veltītajā "Labo darbu festivālā" Zemgales reģionā (Jelgavā)

par iniciatīvu un radošumu, pilsonisko aktivitāti un labā darba veikumu

 • 1.-4.klašu skolēnu grupai -pateicība
 • 1.-6.klašu vides izglītības skolēnu grupai-pateicība ; Komanadai "Zaļais piecinieks"- atzinība
 • 5.-12.klašu skolēnu grupai-pateicība

Paldies skolotājiem I.Strikai, E.Zariņai, D.Ielejai. S.Jasānei. A.Ielejam


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās Pavasara Krosā

 • Evelīnai Luīzei Miezānei, 5.klase- 3.vieta (bronzas medaļa)

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Aknīstes, Neretas, Viesītes novadu kombinētajā mācību olimpiādē 1.-4.klasei

 • Imantam Ginteram Ivanānam, 1.klase- 3.vieta
 • Esterei Urķei, 2.klase- 3.vieta
 • Dāvim Salcevičam, 2.klase- 3.vieta
 • Artūram Bruņeniekam, 3.klase- atzinība
 • Kristam Kantānam, 4.klase - 2.vieta
 • Līgai Andersiņai , 4.klase- 3.vieta

Paldies skolotājām I.Strikai, G.Ozoliņai, E.Zariņai, D.Ielejai


Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “DZIESMAI BŪT!” Latgales novadā

 • 5.-9.klašu korim - II pakāpe

Paldies skolotājai Ingai Kraševskai, koncertmeistarei Violai Jasmanei


Pulkvedim O.Kalpakam veltītajā Latvijas skolu jaunatnes radošajā literārajā konkursā

 • Kārlim Griškam, 10.klase- galvenā balva, brauciens uz EP Briselē (uzaicina EP deputāts A.Pabriks)

Paldies skolotājām S.Radiņai, M.Pērkonei


Konkursā "100 vēstures mirkļi novadā - vietas un cilvēki"

 • Elīnai Bērziņai, 10.klase- atzinība

Paldies skolotājai M.Pērkonei


Koru konkursa "Dziesmai būt!" 1.kārtā

 • 5.-9.klašu korim - I pakāpe, izvirzīts uz 2.kārtu Latgales kultūrvēsturiskajā novadā

Paldies skolotājai Ingai Kraševskai


Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādē

 • Antrai Minkevičai, 11.klase- atzinība

Paldies skolotājai Sarmītei Buholcei

Rezultāti


Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

 • Aivitai Mārānei, 11.klase - atzinība (89%), izvirzīta uzLatvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


12.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.klašu skolēniem

 • Sandim Sorokinam, 7.klase- 1.vieta

Paldies skolotājam Aijai Gasparovičai


XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē C grupā

 • Aknīstes novada Aknīstes vidusskolas jauniešu deju kolektīvam- II pakāpe

Paldies skolotājam Aivaram Ielejam


Jēkabpils novadu apvienības bioloģijas konkursa "Ieskaties dabā" II kārtā

 • Sandim Sorokinam, 7.klase -2.vieta

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa II kārtā- Latgales reģionā

 • Martai Annijai Mažeikai, 6.klase- I pakāpe
 • Alise Bautre, 3.klase- II pakāpe

Paldies skolotājām Sandrai Radiņai un Elitai Zariņai


Skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi)

 • 2004.-2005. g.dz. zēniem -2.vieta

  B.Čakovs, A.Zaičenkovs, V.Tumens, I.Moldāns, A.Ķiķēns, K.H.Porietis, R.Bobrovs, I.Tabunovs

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Latvijas televīzijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks"
 • Dānielam Vilnim, 12.klase -1.kārtā dalība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils novadu apvienības 5.-12.klases vizuālās mākslas olimpiādē

 • Marekam Šamotam, 9.klase -1.vieta
 • Nikam Dainim Kaderam, 7.klase -2.vieta
 • Martai Annijai Mažeikai, 6.klase- 3.vieta

Paldies skolotājām Evai Jočai un Ditai Pavlovičai


Jēkabpils novadu apvienības 10.-12. krievu valodas olimpiādē

Paldies skolotājai Sarmītei Buholcei


Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kausā volejbolā

 • zēniem - 2.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


17.kausa izcīņā skolu komandām volejbolā atlases sacensībām Jēkabpils zonā

 • 3.grupā zēniem -2.vieta

I.Tabunovs, A.Zaičenkovs, A.Skrodis, E.Jočis, J.Žuravskis, K.J.Tīsis, T.Mežaraups

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2018" I kārtā

 • Aknīstes vidusskolas 10.-12.klašu vokālajam ansamblim- II pakāpe

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas kausā volejbolā

 • jaunietēm - 3.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


17.kausa izcīņā skolu komandām volejbolā atlases sacensībām Jēkabpils zonā

 • 2.grupā jaunietēm -2.vieta

A.Ģeidāne, L.Dirda, E.Zandberga, I.A.Papaurele, A.Sala, S.Zaičenkova, D.Timahova, R.Geižāne

Paldies skolotājai Olitai Treinei


17.kausa izcīņā skolu komandām volejbolā atlases sacensībām Jēkabpils zonā

 • 1.grupā jauniešiem -3.vieta

K.Griška, R.Silaraups, I.Dāboliņš, D.Zaičenkovs, Ē.Skrodis, K.Tvintiķis, A.Freimanis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības skolēnu skatuves runas konkursa I kārtā

 • Alisei Bautrei, 3.klase - 1.pakāpe
 • Martai Annijai Mažeikai, 6.klase - 1.pakāpe
 • Esterei Urķei, 2.klase - 2.pakāpe
 • Paulai Pudānei, 3.klase - 2.pakāpe
 • Robertam Radionovam, 4.klase - 2.pakāpe
 • Krišjānim Plocānam, 1.klase - 3.pakāpe

Paldies skolotājām Ivetai Strikai, Guntai Ozoliņai, Elitai Zariņai, Daigai Ielejai, Sandrai Radiņai


Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības 9.-12.klašu ķīmijas olimpiādē

 • Dānielam Vilnim, 12.klase -atzinība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils novadu apvienības 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē

 • Sandim Sorokinam, 7.klase -atzinība

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


Jēkabpils novadu apvienības 10.-12. latviešu valodas olimpiādē

 • Antrai Minkevičai, 11.klase -2.vieta

Paldies skolotājai Aijai Gasparovičai


Jēkabpils novadu apvienības 5.-6.klašu dabaszinību neklātienes konkursā

 • Robertam Gasparovičam, 6.klase -1.vieta
 • Agitai Ivanovai , 6.klase -1.vieta
 • Paula Emīlija Grauziņai, 6.klase -3.vieta
 • Laura Kristiāna Tolkačova, 6.klase -3.vieta
 • Megijai Besprozvannajai, 6.klase- atzinība

Paldies skolotājai Inetai Plocānei


Firsts Lego League Latvia "Hydro Dynamics" 2017/2018 sezonas sacensībās Valkā

 • Aknīstes vidusskolas komandai "Robotzeļļi" - 1.vieta robotu spēlē

R.Gasparovičs, A.Zaičenkovs, I.Tabunovs, K.H.Porietis, S.Sorokins, A.Ķiķēns

Paldies skolotājai Līgai Mažeika


Jēkabpils novadu apvienības 4..klašu matemātikas olimpiādē

 • Kristam Kantānam, 4.klase -1.vieta

Paldies skolotājai Daigai Ielejai


Skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi)

 • 2002.-2003. g.dz. jauniešiem -2.vieta

  A.Skrodis, M.Šamota, A.Pāvulāns, E.Jočis, T.Mežaraups, L.Zaičenkovs, J.Žuravskis, K.J. Tīsis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Jēkabpils novadu apvienības 9.-12.klašu matemātikas olimpiādē

 • Madarai Spēkai, 12.klase -atzinība

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


Jēkabpils novadu apvienības koka un metāla tehnoloģiju olimpiādē

 • Marekam Šamotam, 9.klase -atzinība

Paldies skolotājai Guntim Silevičam


Skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi)

 • 2002-2003 g.dz. meitenēm -3.vieta

I.Šamota, A.I.Vanaga, E.Bērziņa, E.Svikša, L.Krasauska, I.Žigure, K.Pore

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Jēkabpils novadu apvienības 8.-9.klašu angļu valodas olimpiādē

 • Gvido Barišņikovam, 9.klase -atzinība

Paldies skolotājai Skaidrītei Medveckai


Latvijas televīzijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks"

 • Antrai Minkevičai, 11.klase -1.kārtā dalība

Paldies skolotājai Aijai Gasparovičai


Skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā (Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadi)

 • 1998-2001 g.dz. jauniešiem -3.vieta

  K.Griška, R.Silaraups,I.Dāboliņš, D.Zaičenkovs, Ē.Skrodis, K.Tvintiķis, A.Freimanis

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Latvijas televīzijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks"

 • Kārlim Griškam, 10.klase -1.kārtā 3.vieta

Paldies skolotājai Inārai Lunģei


J.Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas organizētajā Latgales reģiona 1.atklātajā valodu olimpiādē 10.-12.klasēm olimpiādē

 • Antrai Minkevičai, 11.klase -3.vieta

 • Kārlim Griškam, 10.klase -pateicība

 • Kārlim Tvintiķim, 12.klase -pateicība

Paldies skolotājām Aijai Gasparovičai, Skaidrītei Medveckai, Sarmītei Buholcei


Aizkraukles novada vidusskolas organizētajā fizikas 1.posma olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta

 • Dānielam Vilnim, 12.klase - 3.vieta

Paldies skolotājai Mirdzai Ukānei


Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas organizētajā, Neretas novada matemātikas olimpiādē

 • Sandim Sorokinam, 7.klase -2.vieta
 • Andim Zaičenkovam, 7.klase -3.vieta

 • Agnetai Goldbergai, 6.klase -3.vieta

 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 6.klase -atzinība

 • Agnim Jonānam, 5.klase -atzinība

 • Edvardam Meržvinskim, 6.klase -atzinība

Paldies skolotājām Inārai Lunģei un Inārai Vasiļjevai


R.Blaumaņa literārās prēmijas 13.konkursā (organizē R.Blaumaņa memoriālmuzejs "Braki")

 • Kārlim Griškam, 10.klase -veicināšanas balva

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Latvijas skolu jaunatnes radošo un literāro darbu konkursā par Gunāru Astru (organizē Daugavas Vanagi )

 • Kārlim Griškam, 10.klase -1.vieta un atzinība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Jēkabpils novadu apvienības 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta

Paldies skolotājai Skaidrītei Medveckai


Jēkabpils novadu apvienības 10.-12.klašu bioloģijas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 10.klase -3.vieta

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, salas un Viesītes novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās Rudens Krosā

 • Aknīstes vidusskolas komandai 2002.-2003.g.dz-3.vieta
 • Aknīstes vidusskolas komandai 2006.-2007.g.dz-3.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Daugavpils novada kultūras pārvaldes skatuves runas konkursā "Zelta sietiņš"

 • Paulai Pudānei, 3.klase -pateicība par piedalīšanos

Paldies skolotājai Elitai Zariņai


5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālā "Toņi un Pustoņi"

 • Lienei Birzākai, 4.klase -pateicība par radošumu

Paldies skolotājai Evai Jočai