Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)

MĀCĪBU DARBS

Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  neklātienes dabaszinību konkurss 5.klasēm

 • Robertam Radionovam 5.klase- 2.vieta
 • Kristam Kantānam, 5.klase - atzinība

 Paldies skolotājai Kristīnei Rubiķei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm

 • Aivitai Mārānei, 12.klase- 3.vieta

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm

 • Kārlim Griškam, 11.klase- atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

 • Līgai Andersiņai, 5.klase- atzinība
 • Paulai Buiķei 6.klase -atzinība
 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 7.klase- 3.vieta
 • Sandim Sorokinam, 8.klase- 3.vieta

Paldies skolotājām Inetai Plocānei, Inārai Lunģei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  sociālo zinību konkursā  4.klasei 

 • Danielam Matulēnam, 4.klase- 1.vieta

Paldies skolotājai Elitai Zariņai


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  latviešu valodā 5.klasei olimpiādē

 • Līgai Andersiņai, 5.klase- 3.vieta
 • Livitai Krasauskai, 5.klase - atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


2.posma starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) ekonomikas olimpiādē

 • Aivitai Mārānei, 12.klase- atzinība

Paldies skolotājai Aijai Voitiškei


2.posma starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) bioloģijas olimpiādē

 • Kārlim Griškam, 11.klase- 2.vieta
 • Edijam Ņērbulim, 12.klase- 2.vieta
 • Evijai Kalniņai, 11.klase- atzinība

Paldies skolotājai Elgai Miķēnai


Neretas novada matemātikas olimpiādē

 • Līgai Andersiņai, 5.klase- 1.vieta
 • Paulai Emīlijai Grauziņai, 7.klase- 2.vieta
 • Sandim Sorokinam, 8.klase- 2.vieta
 • Paulai Buiķei 6.klase, Agnetai Goldbergai 7.klase, Jānim Nemirskim 8.klase- pateicība

Paldies skolotājām Inetai Plocānei, Inārai Lunģei


 

Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  latviešu valodā 5.klasei olimpiādē

 • Līgai Andersiņai, 5.klase- 3.vieta
 • Livitai Krasauskai, 5.klase - atzinība

Paldies skolotājai Sandrai Radiņai


KONKURSI

Vidusskolēnu konkursā "100 vēstures mirkļi novadā- vietas un cilvēki"

 • Elīnai Bērziņai, 11.klase- pateicība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


Salas vidusskolas organizētais kopkoncerts "Mūzikas skaņas ziemā" Sēlijas novadu skolu koriem

 • Aknīstes vidusskolas 5.-9.klašu korimpateicība

Paldies skolotājai Ingai Kraševskai


LR Saeimas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, NBS un Jaunsardzes informācijas centra rīkotajā fotokonkursā "Es=Latvija"

 • Elīnai Bērziņai, 11.klase-Atzinība

Paldies skolotājai Mārītei Pērkonei


 SPORTA SACENSĪBAS

Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

 • 2003.-2004.g.dz. zēniem (lielo skolu grupā) - 1.vieta 

 Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

 • 1999.-2002.g.dz. jaunietēm (lielo skolu grupā) - 2.vieta 

Dalībnieces:S.Terentjeva, A.Ģeidāne, D.Timahova, A.Mārāne,E.Zandberga, L.Dirda, S.Zaičenkova

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

 • 2005.-2006.g.dz. meitenēm (lielo skolu grupā) - 3.vieta 

Dalībnieces:A.E.Ivanova, M.A.Mažeika, A.Goldberga, K.K.Grigas, P.Buiķe, N. Lapiņa

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

 • 2005.-2006.g.dz. zēniem (lielo skolu grupā) - 3.vieta 

Dalībnieki: A.Jonāns, K.Kalniņš, R.Bobrovs, I.Moldāns, A.Mende, R.Grigorjevs, R.Jegorovs, D.Vanags

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta)  skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

 • 1999.-2002.g.dz. meitenēm (lielo skolu grupā) - 2.vieta 

Dalībnieki: E.Ņērbulis, N.Zlobins, A.Freimanis, A.Pāvulāns, K.Griška, R.Prodnieks, J.Žuravskis

Paldies skolotājai Olitai Treinei