Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)
Sasniegumi mācību olipiādēs un konkursos , 2018./2019.m.g.
NPK Olimpiāde, konkurss Skolēns Klase Vieta Skolotājs
1 . Angļu valodas olimpiāde 5.klasēm Krista Elēna Zariņa 5.klase atzinība Elita Zariņa
2 . Mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnoloģijas) olimpiāde Līga Andersiņa 5.klase atzinība Kristīne Rubiķe
3 . Mājturības un tehnoloģiju (tekstiltehnoloģijas) olimpiāde Annija Žubecka 7.klase atzinība Kristīne Rubiķe
4 . Bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu" Kārlis Griška 11.klase 3.vieta Elga Miķēna
5 . Latviešu valodas olimpiāde 4.klasēm Paula Pudāne 4.klase 3.vieta Elita Zariņa
6 . Neklātienes dabaszinību konkurss 5.klasēm Roberts Radionovs 5.klase 2.vieta Kristīne Rubiķe
7 . Neklātienes dabaszinību konkurss 5.klasēm Krists Kantāns 5.klase atzinība Kristīne Rubiķe
8 . Vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm Aivita Mārāne 12.klase 3.vieta Mārīte Pērkone
9 . Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasēm Kārlis Griška 11.klase atzinība Sandra Radiņa
10 . Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Līga Andersiņa 5.klase atzinība Ineta Plocāne
11 . Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Paula Buiķe 6.klase atzinība Ineta Plocāne
12 . Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Paula Emīlija Grauziņa 7.klase 3.vieta Ināra Lunģe
13 . Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Sandis Sorokins 8.klase 3.vieta Ināra Lunģe
14 . Sociālo zinību konkurss 4.klasei Daniels Matulēns 4.klase 1.vieta Elita Zariņa
15 . Latviešu valodas 5.klasei olimpiāde Līga Andersiņa 5.klase 3.vieta Sandra Radiņa
16 . Latviešu valodas 5.klasei olimpiāde Liveta Krasauska 5.klase atzinība Sandra Radiņa
17 . Ekonomikas olimpiāde, 2.posms Aivita Mārāne 12.klase atzinība Aija Voitiške
18 . Bioloģijas olimpiāde, 2.posms Kārlis Griška 11.klase 2.vieta Elga Miķēna
19 . Bioloģijas olimpiāde, 2.posms Edijs Ņērbulis 12.klase 2.vieta Elga Miķēna
20 . Bioloģijas olimpiāde, 2.posms Evija Kalniņa 11.klase atzinība Elga Miķēna
21 . Sēlijas novadu skolu atklātajā lietpratības konkursā izglītības programmas 21015811 izglītojamajiem Aknīstes vidusskolas komandai (S.Sineviča, S.Sineviča, A.Grincuna, N.Šamota)   1.vieta Skaidrīte Jasāne, Kristīne Rubiķe, Guntis Silevičs
22 . Latvijas izglītītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Aknīstes vidusskolas 5.-9.klašu korim   2.pakāpe Inga Kraševska
23 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Alise Bautre 4.klase augstākā pakāpe Elita Zariņa
24 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Marta Annija Mažeika 7.klase augstākā pakāpe Sandra Radiņa
25 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Edgars Uļjanovs 2.klase I pak. Iveta Strika
26 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Krišjānis Plocāns 2.klase II pak. Iveta Strika
27 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Paula Pudāne 4.klase II pak. Elita Zariņa
28 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Roberts Radionovs 5.klase II pak. Sandra Radiņa
29 . Starpnovadu skatuves runas konkurss (1.kārta) Signija Strumska 6.klase II pak. Sandra Radiņa
30 . Reģionālais ( Latgale, Daugavpils) skatuves runas konkursā (2.kārta) Alise Bautre 4.klase II pak. Elita Zariņa
31 . Reģionālais ( Latgale, Daugavpils) skatuves runas konkursā (2.kārta) Marta Annija Mažeika 7.klase II pak. Sandra Radiņa
32 . Kopkoncerts "Mūzikas skaņas ziemā" Sēlijas novadu skolu koriem Aknīstes vidusskolas 5.-9.klašu korim   pateicība Inga Kraševska
33 . Valsts zinātniskās pētniecības darbu konference 2019 Kārlis Griška 11.klase dalība Mārīte Pērkone
34 . Zemgales novada zinātniskās pētniecības darbu konference 2019 Kārlis Griška 11.klase II pakāpe, izvirzīts uz valsti Mārīte Pērkone
35 . Zemgales novada zinātniskās pētniecības darbu konference 2020 Antra Minkeviča 12.klase dalība Elga Miķēna
36 . Zemgales novada zinātniskās pētniecības darbu konference 2021 Laura Dirda 12.klase dalība Elga Miķēna
37 . Zemgales novada zinātniskās pētniecības darbu konference 2022 Egija Zandberga 12.klase dalība Aija Gasparoviča
38 . Vidusskolēnu konkursā "100 vēstures mirkļi novadā- vietas un cilvēki" Elīna Bērziņa 11.klase pateicība Mārīte Pērkone
39 . LR Saeimas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, NBS un Jaunsardzes informācijas centra rīkotajā fotokonkursā "Es=Latvija" Elīna Bērziņa 11.klase atzinība Mārīte Pērkone
40 . Lego robotikas čempionāta 2018/2019 sezonas "Into Orbit" pusfināls "Aknīstes Robis" (R.Radionovs, R.Čāmānis, K.Trušele,. S.Minkeviča)   izvirzīti uz finālu Līga Mažeika
41 . Lego robotikas čempionāta 2018/2019 sezonas "Into Orbit" pusfināls "Robotzeļļi" (R.Gasparovičs, A.Zaičenkovs, A.Ķiķēns, K.H. Porietis, I.Tabunovs, P.E.Grauziņa, S.Sorokins)   izvirzīti uz finālu Līga Mažeika
42 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Līga Andersiņa 5.klase 1.vieta Ineta Plocāne
43 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Paula Emīlija Grauziņa 7.klase 2.vieta Ināra Lunģe
44 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Sandis Sorokins 8.klase 2.vieta Ināra Lunģe
45 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Paula Buiķe 6.klase pateicība Ineta Plocāne
46 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Agneta Goldberga 7.klase pateicība Ināra Lunģe
47 . Neretas novada matemātikas olimpiādē Jānis Nemirskis 8.klase pateicība Ināra Lunģe
48 . R.Blaumaņa literārās prēmijas konkurss Kārlis Griška 11.klase Veicināšanas balva Sandra Radiņa
49 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(matemātikā) Justīne Pore 1.klase 2.vieta Daiga Ieleja
50 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(matemātikā) Gintars Imants Ivanāns 2.klase 1.vieta Iveta Strika
51 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(matemātikā) Estere Urķe 3.klase 1.vieta Gunta Ozoliņa
52 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(matemātikā) Daniels Matulēns 4.klase 3.vieta Elita Zariņa
53 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(latviešu val.) Justīne Pore 1.klase 1.vieta Daiga Ieleja
54 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(latviešu val.) Gintars Imants Ivanāns 2.klase 2.vieta Iveta Strika
55 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(latviešu val.) Estere Urķe 3.klase 2.vieta Gunta Ozoliņa
56 . Sēlijas starpnovadu skolu 1.-4.klašu skolēnu mācību olimpiādēs "Dari dižus darbus Daudzesē!"(latviešu val.) Paula Pudāne 4.klase 1.vieta Elita Zariņa

 

SPORTA SACENSĪBAS

Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

  • 2003.-2004.g.dz. zēniem (lielo skolu grupā) - 1.vieta

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

  • 1999.-2002.g.dz. jaunietēm (lielo skolu grupā) - 2.vieta

Dalībnieces:S.Terentjeva, A.Ģeidāne, D.Timahova, A.Mārāne,E.Zandberga, L.Dirda, S.Zaičenkova

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

  • 2005.-2006.g.dz. meitenēm (lielo skolu grupā) - 3.vieta

Dalībnieces:A.E.Ivanova, M.A.Mažeika, A.Goldberga, K.K.Grigas, P.Buiķe, N. Lapiņa

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

  • 2005.-2006.g.dz. zēniem (lielo skolu grupā) - 3.vieta

Dalībnieki: A.Jonāns, K.Kalniņš, R.Bobrovs, I.Moldāns, A.Mende, R.Grigorjevs, R.Jegorovs, D.Vanags

Paldies skolotājai Olitai Treinei


Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā

  • 1999.-2002.g.dz. meitenēm (lielo skolu grupā) - 2.vieta

Dalībnieki: E.Ņērbulis, N.Zlobins, A.Freimanis, A.Pāvulāns, K.Griška, R.Prodnieks, J.Žuravskis

Paldies skolotājai Olitai Treinei