Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Angļu valodas 2.posma olimpiādē starpnovados ( Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novads un pilsēta):

12.klases skolēnam Kārlim Griškam - atzinība 

Paldies skolotājai Ingai Elksnei