Aktuāla informācija par mācību darba organizāciju vispārējās izglītības iestādēs no 11.janvāra

Aktuāla informācija par mācību darba organizāciju vispārējās izglītības iestādēs no 11.janvāra

Aktuāla informācija par mācību darba organizāciju  vispārējās izglītības iestādēs no 11.janvāra

 • 1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim, tiks lemts arī par mācību gada pagarināšanu;

 • 5.-6.klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti;

 • 7.-12. klases, profesionālās izglītības iestādes un augstskolas attālināti mācās no 4. janvāra;

 • Speciālās izglītības iestādes mācās klātienē, ņemot vērā specifiskās izglītojamo vajadzības, vecāku iespējas, kā arī konkrēto situāciju lokāli;

 • Plānots, ka pēc 25.janvāra skolās klātienē atgriežas 1.-4.klašu bērni, kā arī 9. un 12.klašu skolēni, kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni.

Skolas drošības komplekts mācībām klātienē

 • Ne pedagogi, ne skolēni neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes;

 • Maksimāli mazs skolēnu skaits vienā telpā;

 • Distance starp skolotājiem un bērniem un starp bērniem savā starpā;

 • Kvalitatīvas maskas un pareiza to lietošana;

 • Telpu pareiza vēdināšana;

 • Roku mazgāšana vai dezinfekcija.

Sagatavoja Jēkabpils novada Izglītības pārvalde. Informācijas avots - IZM.