AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Par PII "Bitīte" darbību vasarā.

Par PII “Bitīte” darbību vasarā.

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Aknīstes vidusskolā noslēdzies 2019./2020.mācību gads, bet dzīve turpinās

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Informācija par Aknīstes vidusskolas stadiona izmantošanu.

Paziņojums PII "Bitīte" bērnu vecākiem

Lai Aknīstes novadā nodrošinātu ērtu un pieejamu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, jūnijā un augustā darbosies Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” .

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

Karjeras izglītības aktivitātes attālinātā mācību procesā

PII"Bitīte" informē

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, no 13.maija tiks organizēta klātienes apmācība 5-6 gadus veciem bērniem (,,Mārītes” un ,,Rūķīši”). Pārējie bērni, kuru vecāki strādā un nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu, varēs apmeklēt dežūrgrupu. Iestādes darba laiks tiks nodrošināts darba dienās no pl.7.00 – 18.00.

Eiropas diena Aknīstes vidusskolā šogad noritēja attālināti

Eiropas diena Aknīstes vidusskolā noritēja attālināti

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka paziņo

V. Ancīša Aknīstes bibliotēka paziņo, ka atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Aknīstes vidusskolas piedāvātie "grozi" vidējās izglītības posmā no 01.09.2020.

Aknīstes vidusskolas piedāvātie "grozi" vidējās izglītības posmā no 01.09.2020.

Valdība no 12. maija ļauj organizēt nelielu kultūras pasākumu norisi un, atbilstoši sanitārā protokola prasībām, reglamentētu kultūras iestāžu darbību

Ministru kabinets šodien lēma no 12. maija atļaut publisku pasākumu, tostarp kultūras pasākumu organizēšanu gan iekštelpās, gan ārtelpās, vienlaikus nosakot, ka dalībnieku skaits tajos nedrīkst būt lielāks par 25 personām, ilgums iekštelpās organizētos pasākumos - nepārsniegt 3 stundas, un starp pasākuma dalībniekiem nodrošināma 2 metru distance...

Atvērto durvju diena RSU tiešsaistē – maģistra studiju interesentiem 12. maijā

Šogad ver augstskolas durvis topošajiem maģistrantiem virtuāli! 12. maijā no 16.00 līdz 18.00 gaida visus interesentus RSU tiešsaistes studijā – viesistabā, kur namatēva lomā būs izcilais moderators, ārpolitikas pētnieks un mūsu docētājs Mārtiņš Daugulis.