AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem.

Aknīstes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu iedzīvotājiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.

Projekts skola2030 aicina vecākus un sabiedrību izmantot sagatavotos skaidrojošos materiālus

Projekts skola2030 aicina vecākus un sabiedrību izmantot Skola2030 sagatavotos skaidrojošos materiālus

10.-11. klases izglītojamiem lekcija „Izglītības iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā”

10.-11. klases izglītojamiem lekcija: „Izglītības iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā”

Pirmklasnieku 100 dienas Aknīstes vidusskolā

Pirmklasnieku 100 dienas Aknīstes vidusskolā

26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam.

26.februārī sāksies jaunā Aknīstes novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kas ilgs līdz 27. martam. Aknīstes novada teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Papildus tam tika izstrādāts arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats.

Jauniešu iniciatīvas projektu konkurss

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2019/2020

Skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs, konkursos, sacensībās

Aknīstes vidusskolas 1.klasē veic Mammadaba "Koka Meistarstiķi"

Aknīstes vidusskolas 1.klasē veic Mammadaba "Koka Meistarstiķi"

Robotika vieno Aknīstes vidusskolas un Rubeņu pamatskolas skolēnus

Robotika vieno Aknīstes vidusskolas un Rubeņu pamatskolas skolēnus

Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā

Projektu nedēļa Aknīstes vidusskolā

Aknīstes vidusskolā īslaicīgs telefona sakaru traucējums

Aknīstes vidusskolā īslaicīgs telefona sakaru traucējums

PII "Bitīte" svin 35.gadu jubileja

7.janvārī PII “Bitīte” atzīmēja 35 gadu jubileju. Tā svinēta vienotā iestudējumā par bišu dzīvi. Galvenās bišu mātes lomā bija bērnudārza vadītāja Rima Bludze. Sava loma bija gan darba bitēm, gan mazajām bitītēm. Pasākums aizritēja jautrās rotaļās un dziesmās.