AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Konkurss "Skani, tēvu zeme!"

2019. gada 17. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss „Skani, tēvu zeme!”

Karjeras diena Aknīstes vidusskolā

Šodien, 18.oktobrī karjeras dienas ietvaros Aknīstes novada domē notika tikšanās ar Aknīstes novada domes priekšsēdētāju Viju Dzeni.

Vieslekcija no skolu programmas "Dzīvei gatavs"

Aknīstes vidusskolas 5., 7., 8.klašu skolēniem informātikas un datorikas stundās tika piedāvāta vieslekcija no skolu programmas "Dzīvei gatavs" cikla. Šoreiz pie mums viesojās Swedbank krāpšanas risku novēršanas speciālists Henrijs Romans.

Kampaņā “Tīrai Latvijai” skolēnus iesaistīs makulatūras vākšanā, saudzējot dabas resursus un veicinot atkritumu šķirošanu

Ir uzsākta dalībnieku pieteikšanās Latvijas plašākajai vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņai “Tīrai Latvijai”. Kampaņa ik gadu apvieno simtiem Latvijas izglītības iestāžu, lai ne tikai aicinātu bērnus un jauniešus sacensties makulatūras vākšanā, bet arī sniegtu nozīmīgu ieguldījumu atkritumu šķirošanas kultūras attīstīšanā.

Uzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņu “Tīrai Latvijai”

Skaidrojot izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, “Zaļā josta” izsludina ikgadējo kampaņu “Tīrai Latvijai”. Kampaņas mērķis ir ne tikai veicināt izlietotu bateriju dalītu vākšanu un nonākšanu pārstrādē, bet arī izglītot sabiedrību par pareizu rīcību ar videi kaitīgiem atkritumiem un vides saudzēšanas jautājumiem.

Aizbrauca Miķelis -atstāja dāvanu rudenim

1.-4.klašu skolēni sagatavojuši raibi radošu rudens izstādi, kuru visu nedēļu varēja aplūkot piebūves 3.stāva gaitenī.

Septembris -drošības mēnesis

Skolā viesojas Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes -Jēkabpils pilsētas un Aknīstes novada nepilngadīgo lietu inspektori Diāna Stivriņa un Sergejs Ostrovskis.

Olimpiskās Dienas -2019 aktivitātes

Olimpiskās Dienas -2019 aktivitātes

Aknīstes vidusskola piedalās ES programmēšanas nedēļā #CodeWeek

Aknīstes vidusskola piedalās ES programmēšanas nedēļā #CodeWeek. ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā saistošā veidā. 2019.gadā tā norisinās no 5.-20.oktobrim.

Karjeras nedēļas -2019 pasākumi Aknīstes vidusskolā

Karjeras nedēļa 2019 Aknīstes vidusskolā 14.10.-18.10 “Mana nākotnes profesija”. Uz tikšanām tiek uzaicināti īsti savas jomas profesionāļi, ar viņu profesiju izvēles stāstiem, stereotipiem, dažādiem āķīgiem jautājumiem un radošiem uzdevumiem. Profesionāļi motivēs skolēnus pēc profesionālās un augstākās izglītības iegūšanas atgriezties Aknīstes novadā un realizēt inovatīvas, drosmīgas idejas.

Susējas skolas salidojums

Susējas pamatskola pastāvēja no 1842. līdz 1965.gadam. 2019.gada 5.oktobrī Aknīstē, kafejnīcā "Liepas", notika 1.Susējas pamatskolas salidojums, kurā piedalījās 39 bijušie skolas audzēkņi un skolotāji. Uz salidojumu bija ieradušies bijušie skolas skolēni un skolotāji, kas tagad dzīvo Jelgavā, Brocēnos, Rīgā, Salaspilī, Eglainē, Jēkabpilī, Zasā, Gārsenē, Dunavā, Aronā, Ogrē, Aizkrauklē un Aknīstē.

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī

Aicinājums izvirzīt kandidātus apbalvošanai 18.novembrī