AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus

Sēlijas Sporta skola 2020./2021.mācību gadā uzņem jaunus audzēkņus, lai papildinātu esošās treniņu grupas

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde

V. Ancīša Aknīstes bibliotēkā izstāde

Zinību diena Aknīstes novada izglītības iestādēs

Zinību diena Aknīstes novada izglītības iestādēs

Aknīstes novada pašvaldības policija sveic visus Aknīstes novada skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā un atgādina

Aknīstes novada pašvaldības policija sveic visus Aknīstes novada skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā un atgādina.

COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS KĀRTĪBA PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “BITĪTE”

Aknīstes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” (turpmāk- Iestāde) ar šo nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti ministru kabineta 2020.gada gada 9. Jūnija noteikumos Nr. 360 .

Zinību diena Aknīstes vidusskolā

Zinību diena Aknīstes vidusskolā

Aicina rudens ekspedīcijās Sēlijas dabā

Jēkabpils novadā 5. un 27. septembrī notiks divas ekspedīcijas dabā, kuru laikā varēs mesties vēl nebijušā piedzīvojumā ar laivām Ziemeļsusējas upē un izstaigāt Mazā Bānīša pēdas Zasas apkārtnē.

“1836” ceļa staba ierakšanas tradīcija turpinās- pieturas vieta “Skārdupītes”

2020. gada 25. augustā Aknīstes pagasta “Skārdupītēs” tika ierakts “1836” pārgājienu ceļa stabs. Tas būs kā robežstabs starp Aknīstes un Viesītes novadiem.

Ģimenes ārsta izziņa skolas gadu uzsākot

Ģimenes ārsta izziņa skolas gadu uzsākot

Aicinām uz 1.klases vecāku sanāksmi Aknīstes vidusskolā

Aicinām uz 1.klases vecāku sanāksmi Aknīstes vidusskolā

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Aknīstes vidusskolā

Aknīstes vidusskolā (turpmāk- vidusskola) 2020./2021.mācību gadā izglītības process tiek īstenots klātienē (A modelis), ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem atbilstošas prasības.

Dabas aizsardzības plāni atklāj teritoriju unikalitāti un dod iespēju domāt tālredzīgi

Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās intereses, kā arī risinātu dažādas problēmsituācijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), dabas skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 25 šādām teritorijām, tajā skaitā Gaujas un Ķemeru Nacionālajam parkam, un Lubāna mitrājam.