AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Aknīstes skolēni apmeklē izstādi "Izgaismo Latviju"

Aknīstes skolēni apmeklē izstādi "Izgaismo Latviju"

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)

MĀCĪBU DARBS Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) olimpiādēs, konkursos...

15.martā Aknīstes BJC diskotēka

15.martā Aknīstes BJC diskotēka

09.03.2019 Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

09.03.2019.Žetonu vakara pasākums Aknīstes vidusskolā

Pasākums "Ēd veselīgi" PII "Bitīte"

Lai propagandētu veselīga uztura priekšrocības, 28.februārī PII "Bitīte" notika pasākums ”Ēd veselīgi”.

Aknīstes vidusskolas skolēnu sasniegumi 2018/2019 (papildināts)

Starpnovadu ( Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadi, Jēkabpils pilsēta) neklātienes dabaszinību konkurss 5.klasēm Robertam Radionovam 5.klase- 2.vieta Kristam Kantānam, 5.klase - atzinība

Aknīstes vidusskolas SALIDOJUMS

Aknīstes vidusskolas SALIDOJUMS

Karjeras izglītības aktualitātes Aknīstes vidusskolā

Saite uz Karjeras izglītība

20.februārī Aknīstes BJC cirks

20.februārī Aknīstes BJC cirks

Pasākums PII "Bitīte" "Balts kā sniedziņš mūsu pieniņš"

Februāris pirmsskolas izglītības iestādē pasākumiem bagāts. 15.februārī notika izglītojošs pasākums "Balts kā sniedziņš mūsu pieniņš". Tajā bērni varēja noskatīties īsfilmu par gotiņām, noskaidrot - kā rodas piens, kur dzīvo un ko ēd govis,kā piens nonāk uz galda, ko gatavo no piena.

Jauni robotikas komplekti Aknīstes vidusskolai

Jauni robotikas komplekti Aknīstes vidusskolai

Ekoskolas programmas aktualitātes-pasākums „Vide un veselība” 1.-4.klašu skolēniem

Ekoskolas programmas aktualitātes-pasākums „Vide un veselība” 1.-4.klašu skolēniem