AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”

Pašvaldības ir realizējusi projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2201-000001 “Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ SAIMNIECĪBAS PĀRZINI

Amata nosaukums – Saimniecības pārzinis (pilna slodze)

AKNĪSTES VIDUSSKOLA AICINA DARBĀ REMONTSTRĀDNIEKU

Darba vietas adrese: Aknīstes vidusskola, Skolas iela 19 , Aknīste, Aknīstes novads, LV- 5208

Par LIZDA iniciatīvu portālā ManaBalss.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) jau daudzu gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā.

Aizvadītas 5. Sēlijas jauniešu dienas

Krustpils novada Marinzejas muižā 17. augustā norisinājās 5. Sēlijas jauniešu dienas, kurās piedalījās arī jaunieši no Aknīstes novada.

Aicinājums uz zumbas nodarbībām

Aicinājums pievienoties aktīvās atpūtas cienītājas, kas vēlas izkustēties dejas ritmos!

Mācību stunda "Meža ekspedīcija" 6.klases skolēniem

Kalupes pagasta mežu teritorijā 6.klases skolēni mācījās par Mežu

Dzejas dienas -2019 Aknīstes vidusskolā

Dzejas Dienas

6.klases skolēni piedalās "Latvijas Finieris" pasākumā "Zaļā klase"

Rēzeknes novada Sarkaņkalnā 6.klases skolēni piedalījās "Zaļās klases"aktivitātēs

"Piedzīvojuma Gars" Aknīstes vidusskola

8.-12.klašu saliedēšanas pasākums 2019/2020 mācību gada sākumā

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā

Aknīstes vidusskolas 7.-12.klašu skolēni varēs saņemt individuālu atbalstu ikdienas mācību procesā