AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Ziemassvētku labdarības akcija "Brīnumsvece"

Ziemassvētki ir vieni no jaukākajiem svētkiem gadā. Kaut gan laiks mūs nelutina ar sniegu un aukstumu, ziemassvētku tuvošanos mūsu skolā varēja just, kad bija sākusies ‘’Brīnumsveces&...

Jauniešiem 2012.gadā piedāvā sekojošas mācību prakses lauksaimniecībā

Aicinām pieteikties jauniešus/jaunietes ar ievirzi kādā no interesējošām lauksaimniecības jomām. Tā būs lieliska iespēja iepazīt citas valstis, to kultūru un tradīcijas, uzlabot svešvalodas ...

Aknīstes vidusskolas 10.klasei panākumi "Brīvās Daugavas" konkursā

 Noslēgusies otrā kārta konkursam, ko «Brīvā Daugava» rīko kopā ar Jēkabpils pašvaldību un a/s «Citadele banka». Līderu trijnieks joprojām ir ...

Aknīstes vidusskolas 7.klasei panākumi erudīcijas konkursā "Zvaigžņu klase"

Aknīstes vidusskolas 6. un 7.klases skolēni ( audzinātājas Ilona Brakovska , Olita Treine) šogad piedalās Zvaigzne ABC  erudīcijas konkursā "Zvaigžņu klase". Konkurss norisināsies 4 kārtās no 2011. gada oktobra līdz 2012. ...

Koncerts Aknīstes BJC - "Ziemasvētku gaismā"

Sestdien, trešās adventes priekšvakarā Aknīstes bērnu un jauniešu centrā novada bērni un jaunieši sniedza koncertu. Programma bija plaša un interesanta. Pasākumu atklāja un treš...

Uzsākta Aknīstes novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2011. – 2017.gadam publisko apspriešanu

  Pamatojoties uz Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 2.punkta 7.3.apakšpunktu un 10.apakšpunktu, 3.punktu, 2010. gada 10.novembra vienošanos Nr.1...

Mārtiņdiena Asares pamatskolā

Kas dimd, kas rīb Ap istabiņu? Šogad 10.novembrī Asares pamatskolā svinēja latviešu gadskārtas ieražu svētkus - Mārtiņdienu. Tematiskajā pēcpusdienā bija neliels koncerts, seno lietu izstāde, latvieš...

Novembra pasākumi Aknīstes vidusskolā

Novembris ir svētkiem bagāts mēnesis. Svinam  valsts svētkus un neaizmirstam gadskārtu ieražas. Aknīstes vidusskolā 10.novembrī norisinājās vairāki pasākumi. Rīta pusē 5.-9.klašu skolēni ...

Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 gaitu novadu izglītības iestādēs2011./2012. mācību gadā

Akcija "Skolas diena" Asares un Gārsenes pamatskolās

Asares pamatskolā 19.oktobrī Asares pamatskolā notika akcijas „Skolas diena” aktivitātes. Pedagogus un skolēnus mācību stundās vēroja un par savu darbu skolas kolektīvam pastāstīja Aknīstes novada paš...

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētāja piedalās akcijā "Skolas Diena"

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pašvaldību un jaunievēlētās 11. Saeimas deputātus piedalīties akcijā „Skolas diena”, kas šogad oktobrī norisinās visā Latvijā. Tiek &...

Seminārs Jēkabpilī par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu

Š. g. 26.oktobrī pulksten 10.00 Jēkabpilī, SIA „JK namu pārvalde” konferenču zālē, A.Pormaļa ielā 39, Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informāciju centrs sadarbībā ar Ekonomikas ...