AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

11.-15.aprīlī novada skolās tiešsaistē - interneta vidē norisināsies diagnosticējošie darbi dabaszinību priekšmetos 8. - 9.klasēm

Valsts izglītības satura centrs oranizē diagnosticējošos darbus (DD) bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē, ķīmijā 9.klasē. No 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim izglītības iestādēs no plkst.8.30 lī...

Pieredzes apmaiņas forums "e-klase 2011"

2011.gada 15.aprīlī, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1, notiks pieredzes apmaiņas forums „e-klase 2011” ( e-klase). Forumā aicināti piedalītie vispārizglītojošo un profesionālo skolu, interešu izglī...

Aknīstes vidusskolas skolēni dosies uz mūziklu "Futbols uz podestiem"

 „Latvijas Koncerti” aicina skolu jaunatni no 5. līdz 12. klasei uz mūziklu „Futbols uz podestiem”, kas tiks uzvests astoņos koncertos cikla „Mūzika Tev” ietvaros. Aknīstes vidusskolas 6.-12.klašu ...

Novada bibliotēkas informē

Bibliotēku nedēļa 11. – 17. Aprīlis Aprīlī visās Latvijas bibliotēkās notiek Bibliotēku nedēļa. Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc ...

Aknīstes vidusskolas skolēni piedalās Skolēnu Mācību uzņēmumu un Biznesa pasaku konkursā

Šī gada 5. aprīlī Dailes teātrī   norisinājās Skolēnu Mācību Uzņēmumu fināls pamatskolas grupā „Mazais biznesmenis”. Uzaicināto SMU saraksts. Tāpat tika aicināti arī biznesa pasaku ...

Ceļojošā izstāde Aknīstes novada skolās

Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmas ietvaros 2011.gada martā -aprīlī Latvijas skolās apskatāma ceļojošā izstāde  „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā”. Tā paredzēta 9. ...

Aknīstes vidusskola piedalās Meža olimpiādē

Ar bioloģijas skolotājas Ilonas Brakovskas un mātjurības un tehnoloģiju skolotājas Janinas Krasovskas iniciatīvu Aknīstes vidusskola piedalās "Meža olimpiādē" . Olimpiādi organizē a/s „Latvijas valsts ...

Starpnovadu konference „Radošums, aktivitāte, līdzdalība – izglītības kvalitātei”

2011. gada 23. martā notika ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”   ( Vien. Nr. 2009/0196/1DP/1/2/2/1/5/09/IPIA/VIAA/001) starpnovadu konference „Radošums, aktivitāte, lī...

Vēlaties uzzināt ko un kā apgūst kosmonauti? Aicina konkurss "Mums pieder debesis"

Atlikušas vairs tikai 12 dienas, lai iesniegtu savu darbu konkursam „Mums pieder debesis 2011”. Atgādinām, ka konkursa balva ir patiešām iespaidīga - diviem 15-18 gadus veciem Latvijas jauniešiem (1 meitenei un 1 puisim) ...

Aptauja Aknīstes novada jauniešiem

Jaunatnes lietu konsultatīva komisija (JLKK) izstrādājusi un veiks Aknīstes novada jauniešu aptauju. Aptaujas mērķis-  plānot, kā organizēt darbu ar jauniešiem. Latvijas Republikas likumdošanā noteikts, ka ...

Novada 9.klases tiekas Aknīstē

2011.gada 18.martā Aknīstes vidusskolā notika 9.klašu kopīgs pasākums, kura mērķis bija iepazīt vienam otru, gūt informāciju par Aknīstes vidusskolas piedāvātajām iespējām un vienkār&...

Slāvu kultūras svētki Aknīstes vidusskolā

2011.gada 18.martā  Aknīstes vidusskolā norisinājās  slāvu kultūras svētki  "Нет  ничего сильнее слова" . Piedalījās Aknīstes vidusskolas 6.-9.klašu skolēni un Asares pamatskolas 9.klases skolēni. Pasākumā ...