AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, 65237750, akniste@akniste.lv

Izglītība

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas otrā sēde 25.02.2011

 Aptaujas par jauniešu dzīves organizēšanu Aknīstes novadā  izveide. Sēdi vada E.Ķiķēna, piedalās A.Dronka, A.Goliass, H.Punculis, D.Mihailova, L.Buholce, L.Mažeika, A.Gasparoviča, ...

"Ābeces svētki" Aknīstes vidusskolā (papildināts Foto galerija)

 Izlasīta pirmā grāmata "ĀBECE". Šai grāmatai par godu Aknīstes vidusskolā tiek rīkoti "ĀBECES SVĒTKI"  Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Aknīstes vidusskolas bibliotēku (...

Abiturientu vakars Aknīstes vidusskolā (papildināts FOTO galerija)

Šī gada 12. februārī plkst. 18.00 Aknīstes vidusskolā notiks abiturientu vakars. Priekšnesumā A. Eglīša lugas motīvi "Par purna tiesu" Ieeja 0.50 Ls. Plkst. 22.00 balle. Muzicē VIESTURS( Zasa). Ieeja 1.50 FOTO galerija

Aknīstes vidusskolā iesācies darbīgs 2010./2011.m.g. 2.semestris

12.janvārī skolotāji pulcējās uz Pedagoģiskās padomes sēdi, kurā atskatījās uz 1.semestra veikumu mācību darbā, 4 Metodisko komisiju darbā, izvirzīja uzdevumus nākošajam darba posmam. Skolotāji iesaistī...

Par ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vien Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 gaitu novadu izglītības iestādēs Projekta ieviešanas gaita un izglītībā kopumā notiekošais apliecina, ka pedagogi ir gatavi īstenot pārmaiņas, apgūt jaunas ...

Jaunatnes lietu konsultatīva komisija

Šī gada 3.februārī, plkst. 16.00 Aknīstes novada pašvaldības Aknīstes bērnu un jauniešu centrā uz pirmo sēdi tikās Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija šādā sastāvā: Aknīstes BJC direktore, ...

Aknīstes vidusskolas projekta "Skolas kā satelīti attīstības izglītībā" grupa piedalās seminārā

No šī gada 26. līdz 29.janvārim  viesnīcā „Baltvilla” (Baltezers) notika projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” Ziemas skola 2, kuras laikā Latvijas skolu projekta komandu dalībniekiem bija iespē...

Par ESF projekta „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Par ESF projekta „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Aknīstes vidusskolas Comenius projekta grupa piedalās izstādē Baltic EXPRO 2010

Aknīstes vidusskolas Comenius projekta grupa piedalās izstādē Baltic EXPRO 2010

2010. gada 23. novembra sanāksme pedagogiem

2010. gada 23. novembra sanāksme pedagogiem

Aknīstes vidusskolas pārstāvji piedalās LatSTE`2010, Aucē

Aknīstes vidusskolas pārstāvji piedalās LatSTE`2010, Aucē

Skolēnu autobuss ieripo Aknīstes novadā

Skolēnu autobuss ieripo Aknīstes novadā