Atbalsta pasākumi lauksaimniekiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

Atbalsta pasākumi lauksaimniekiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi aktuālāko informāciju, kas saistīta ar valsts atbalstu uzņēmumiem un darba devējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi.

Aktuālajai informācijai jūs varat sekot šeit:
https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/presei/atbalsta-pasakumi-uznemejiem-lai-mazinatu-covid-19-ietekmi?id=11154