Atgādinājums par Latvijas valsts karogu izkāršanas datumiem

Atgādinājums par Latvijas valsts karogu izkāršanas datumiem

 Latvijas valsts karogu izkāršanas datumi

 


 

 

Karogs jāizkar pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu domju, rajonu un pagastu 
padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām:


 • 16. februāris Lietuvas neatkarības diena 
 • 24. februāris Igaunijas neatkarības diena 
 • 25. marts* Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
 • 1. maijs Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, Darba svētki 
 • 4. maijs Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 
 • 14. jūnijs* Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 
 • 17. jūnijs* Latvijas okupācijas diena 
 • 4. jūlijs* Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena 
 • 11. novembris Lāčplēša diena 
 • 18. novembris Latvijas proklamēšanas diena 
 • Decembra 1. svētdiena* Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

* sēru noformējumā


kā arī citos Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu vai pagastu padomju noteiktajos gadījumos. Valsts karogu var pacelt vai citādi lietot arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret valsts karogu.

Materiāls sagatavots izmantojot likumu „ Par Latvijas valsts karogu” piemērošanas noteikumi ( LR MK noteikumi Nr. 412 no 2001. gada 25. septembra)