Atklāta piemiņas vieta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem

Atklāta piemiņas vieta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem

11.novembrī, Lāčplēša dienā, pie Ilūkstes Kultūras centra tika atklātas 3 piemiņas stēlas, kurās iegravēti visu Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru vārdi, kuri dzimuši kādreizējā Ilūkstes apriņķa teritorijā – tātad arī Aknīstes novadā.

Aknīstes novads lepojas ar šajā teritorijā dzimušajiem 12 LKO kavalieriem – dižkareivi Albertu Geidānu (1894 – 1963); dižkareivi Vili Kakstānu (1901 – 1978); virsseržantu Ernestu Lāci (1894. – 1984.); kapteini Jāni Valdmani (1891 – 1952); kapteini Eduardu Bruži (1889 – 1952); virsseržantu Krišu Osīti (1888 – 1964); ģenerāli Jāni Indānu (1895 – 1941); kapteini Jonu Kulitanu (1886 – 1956); seržantu Jāni Kalnieti (1888 – 1942); kareivi Pēteri Aiztīreli (1893 – 1962); seržantu Jāni Žurevicu (1888 – 1939) un kapteini Nikolaju Staltmani (1893 – 1942).
Piemiņas stēlas veidotas sadarbojoties Ilūkstes novada pašvaldībai ar Aizsardzības ministriju. Tās atklāja Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, iesvētīja Ilūkstes Romas katoļu baznīcas priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš. Atklāšanā piedalījās arī LKO kavalieru radinieki – tai skaitā, aknīstiešu – Ernesta Lāča un Jāņa Valdmaņa, dzimtas piederīgie.
 
 
 
 
 
Līga Jaujeniece