Atklātā stunda 11. martā Aknīstes vidusskolā ar politoloģes Žanetas Ozoliņas dalību.

Atklātā stunda 11. martā Aknīstes vidusskolā ar politoloģes Žanetas Ozoliņas dalību.

ES izveides ideja, vēsture & mērķi, uzdevumi, Aknīstes vidusskola (Skolas iela 19, Aknīste) plkst. 13:05- 15.00.

 

Atklātās stundās tiek rīkotas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros. Atklātās stundas notiek par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām: ES nākotne. Latvijas intereses ES. Eiropas vērtības. Kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijas vai Eiropas līmenī? Plašāk par atklāto stundu norises vietām un datumiem skolās visā Latvijā: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/atklatas-stundas-2020.html

 

Par programmu “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas”

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk kā 70 Latvijas skolās, tai skaita arī Aknīstes vidusskolā. Jau ceturto mācību gadu savos novados, pilsētās EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus un pilnveido jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un vairot zināšanas, motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu - kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c. Plašāk: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html

 

Uz Atklātajām stundām ir aicināts ikviens interesents, aicinām informēt par dalību pasākumā, rakstot: jolanta.bogustova@europarl.europa.eu 

Jolanta BOGUSTOVA

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

Eiropas Parlaments

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Aspazijas bulvāris 28

LV - 1050 Riga

Tel: +371/6 708 54 66

Mobilais tālrunis: 29266181

Fax: +371/6 708 54 70

jolanta.bogustova@ep.europa.eu

www.europarl.lv

www.europarl.europa.eu